maandag 26 november 2018

Michel Henry's Barbarism : Erasmus University Philosophy Master Course

   
Michel Henry's Barbarism


This course will give an overview of the thought of French philosopher Michel Henry (1922-2002).His philosophy goes against modern and postmodern philosophy, not so much by falling back on past metaphysics, but by exposing what modern philosophy has always already failed to understand: life. In contrast to the scientific understanding of life as a biological process, and in contrast to the philosophical understanding of consciousness as intentionality or transcendence, Henry conceives of life as self-manifestation. Phenomenologically speaking, life is nothing else than self-manifestation that cannot be reduced to visible, representational phenomena. Life is that which makes itself experienced in the experience itself. Life is constantly revealing itself. It is radically immanent. Hence, his philosophy is in contrast to the lion’s share of western thought a philosophy of radical immanence.
    The systematic elimination of life from our thinking has, according to Henry, catastrophic consequences for humanity and the world. In his work of 1987, Barbarism, Henry develops a profound critique of western culture as a culture of visibility, representation, and objectivation of life. In class, we will discuss the main lines of his ‘radical phenomenology’ and read and examine the chapters of Barbarism. But the course will also introduce into Henry’s transverse interpretations of, among others, Karl Marx, Kandinsky, and the New Testament.

(Monday's 16.00-17.45 Block 3)

‘Fenomenologie en Kunst(-onderwijs)’ - 21 december 2018

‘Fenomenologie en Kunst(-onderwijs)’ - 21 december 2018

 ‘Fenomenologie en Kunst(-onderwijs)’

Jaarvergadering Gezelschap voor Fenomenologische Wijsbegeerte
School of Arts, Hogeschool Gent - 21 december 2018

Locatie: School of Arts, Auditorium Cirque, Pasteurlaan 2, 900 Gent

Campus plan: https://bijlokesite.gent.be/(kies toegang Louis Pasteurlaan, locatie nr 20 op het plan)9h00-9h15: Verwelkoming
  
9h15-10h00: Keynote: Judith Wambacq (School of Arts, Hogeschool Gent)
Merleau-Ponty en Deleuze over kunst

10h00-10h30: pauze

10h30 – 12h30: Session 1 (English)

10h30 – 11h00: Rosa Slegers (Universiteit van Tilburg) 
Adam Smith’s phenomenology of vanity and the Victorian novel: A literary case study

11h00 – 11h30: Heleen Pott (Erasmus Universiteit Rotterdam)
Emotion, Empathy, and Aesthetic Experience

11:30-12h00:Sanem Yazıcıoğlu(Universiteit van Tilburg) 
Virtual Art, Architecture and Memory


12h00 – 13h00: lunch (eigen initiatief – mogelijk in KASKcafé)


13h00of13h30 – 15h00: Sessie 2 (Nederlands) 
Opgelet: we starten met een parallelle presentatie

13h00 – 14h00: Josette Jacobs (Wageningen Universiteit) 
Het gesprek met wat we niet kennen. Hans-Georg Gadamer voor studenten van de 21ste eeuw

Opgelet: bovenstaande is een workshop en gaat door in lokaal D1. Wie graag deelneemt: we vertrekken van auditorium Cirque om 12:55 stipt!De workshop wordt ook bijgewoond door studenten die een educatief traject volgen aan de School of Arts.

13h30 – 14h00: Anthony Longo (Universiteit Antwerpen)
De neutraliteit van het beeld en esthetische distantie. Een husserliaans perspectief op esthetische toegankelijkheid

14h00-14h30: Frans van Peperstraten (Universiteit van Tilburg)
Heidegger en de geofilosofie

14h30-15h00: Jan Warndorff (vertaler, schrijver en filosofisch spreker)
Een herwaardering van Ortega y Gassets radicale fenomenologie van het leven

15h00-15h30: pauze


15h30-17h00: Sessie 3 (Nederlands)

15h30-16h00: Thomas Baumeister (prof. em. Radboud Universiteit Nijmegen)
Merleau-Ponty en Cézanne  

16h00-16h30: Rondetafel door Henk Vandaele (Hogeschool VIVES & KULeuven - KULAK) en de aanwezigen
Fenomenologie in Nederland en Vlaanderen: veldverkenning en mogelijke samenwerkingen

16h30 – 16h45: Simon Gusman (Radboud Universiteit Nijmegen)
Presentatie nieuwe website en toekomstige activiteiten 

16h45 – 16h55: Slotwoord

17h00:Receptie

aanmelden via info#vincentblok.nl (vervang # door @)

donderdag 4 januari 2018

1 and 2 February 2018 University of Groningen Phenomenology, Religion and Violence

Fenomenologie, Religie en Geweld

1 en 2 februari 2018

Rijksuniversiteit Groningen


De elfde jaarvergadering van het Gezelschap voor Fenomenologische Wijsbegeerte zal plaatsvinden op donderdagavond 1 en vrijdag 2 februari 2018 in de Rijksuniversiteit Groningen. Thema van de jaarvergadering is: ‘fenomenologie, religie en geweld’. Gastspreker is dr. Michael Staudigl (Universität Wien).

Annual Meeting of the Society for Phenomenological Philosophy1 and 2 February 2018
University of GroningenThursday, February 1
Location:         Faculty of Philosophy, University of Groningen,
                       Oude Boteringestraat 52, room Omega

20.00              Key note  Michael Staudigl, University of Vienna
– On making transcendence together. Toward a phenomenology of religious violence

Friday, February 2
Location:         Van Swinderenhuys,
                        Oude Boteringestraat 19, Club Lounge

9.30                Opening

9.40                 Ruud Welten, Erasmus University Rotterdam / Tilburg University
 – In the Beginning was Violence
10.20               Eddo Evink, Open University / University of Groningen
   Transcendental Violence in Levinas and Derrida

11.00              Coffee break

11.15              Book presentation
11.25               Charlotte Knowles, University of Groningen
 – A Phenomenological Account of Complicity
12.05               Ruth Rebecca Tietjen, University of Tübingen
 – Religious Zeal

12.45               Lunch break


14.15               Roel Veraart, Vincent Blok, Wageningen University
– Enjoying Life Within a Bio-Based Economy?
14.55               Lucien von Schomberg, Vincent Blok, Wageningen University
– Innovation and the Character of Our Age

15.35              Coffee break

15.55              Helena de Preester, Ghent University / School of Arts, Hogeschool Gent
– Tertiaire Retenties in het Huidige Technologische Tijdvak en de Consumptie van de Eigen Subjectiviteit
16.35              Nikolaas Deketelaere, Balliol College, University of Oxford
– Zwijgen en Handelen: Kierkegaard als Fenomenoloog van de Religieuze Verschrikking
17.15              End of conference


maandag 24 april 2017

onder constructie

Deze site is per 1-3-2017 onder constructie. Naar verwachting zal de site in de zomer van 2017 weer actueel zijn. Voor informatie, neem contact op met het bestuur

donderdag 20 augustus 2015

Call for Papers voor de Jaarvergadering van het Gezelschap voor Fenomenologische Wijsbegeerte

Gezelschap voor Fenomenologische Wijsbegeerte


Call for Papers voor de Jaarvergadering van het Gezelschap voor Fenomenologische Wijsbegeerte

7 November 2015
Universiteit van Amsterdam


Key note Speakers:
-       Prof. Dr. Erik Rietveld zal een lezing houden met als werktitel: The Landscape of Affordances: Situating the Embodied Mind.
-       Prof. dr. Julian Kiverstein zal een lezing houden met als werktitel: How phenomenology supports cognitive science.

Call for Abstracs:
Het gezelschap nodigt filosofen uit om recent onderzoek in het brede domein van de fenomenologie te presenteren. Mocht u belangstelling hebben om een paper te presenteren, dan wordt u verzocht voor 1 september 2015 een abstract van maximaal 500 woorden en separaat een cover letter met contactinformatie en affiliatie toe te sturen naar de organisatie van de jaarvergadering (info@vincentblok.nl) o.v.v. abstract submission jaarvergadering 2015. Na het review proces worden sprekers uiterlijk 15 september geïnformeerd of hun paper is geselecteerd voor presentatie tijdens de jaarvergadering. Sprekers dienen lid van het gezelschap te zijn of te worden (zie http://gezfenw.blogspot.nl/ voor nadere details over het gezelschap en het lidmaatschap).

Organisatie:
De jaarvergadering 2015 wordt georganiseerd door:
-        Dr. Vincent Blok, Wageningen University/Radboud Universiteit Nijmegen (info@vincentblok.nl),
-       Dr. Helena De Preester, School of Arts, Hogeschool Gent & Vakgroep Wijsbegeerte en Moraalwetenschap, Universiteit Gent (helena.depreester@hogent.be)
In samenwerking met het Institute for Logic, Language and Computation (ILLC), Faculteit der Geesteswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam.

Informatie:

Voor informatie over het programma, praktische vragen en overige vragen kunt u contact opnemen met kun u contact opnemen met Vincent Blok of Helena De Preester.

woensdag 15 oktober 2014

Fenomenologie van het beeld in de hedendaagse cultuur

Programma jaarvergadering van het Gezelschap voor Fenomenologische Wijsbegeerte
Fenomenologie van het beeld in de hedendaagse cultuur


Locatie:             Universiteit Antwerpen – stadscampus
Prinsstraat 13
B-2000 Antwerpen
Lokalen D014 en D015


Datum:  vrijdag 5 December 2014


10.00 u.: ontvangst

10.30u - 11.00u.:           welkom P.Reynaert en inleiding A.Cools - lokaal D015
11.00u.- 12.30u.:           lezing prof. M. Carbone, Université Lyon III, Jean Moulin, leerstoel Esthétique.- lokaal D015

12.30u. – 14.00u.: lunchpauze

14.00u – 14.35u : eerste parallelsessie:
         D014: dr. R. Welten (Tilburg): Look, the image looks at you! On Paul Gauguin’s Tahitian paintings.
         D015: drs. S. Gusman (Nijmegen): De ‘phenomenological fallacy’ en de illusie van de immanentie.

14.35u. – 15.10u.: tweede parallelsessie:
         D014: dr. T. Baumeister (Nijmegen): Over het zien van schilderijen , tekeningen etc.
         D015: drs. Ezra Delahaye (Nijmegen): Heidegger, Marion en de fenomenologie van de religie.

15.10u – 15.45u.: derde parallelsessie:
         D014: dr.F. Maet (Leuven): De digitale beeldcultuur als aanzet tot een fenomenologie van de manipulatie
D015: drs.L.Schreel (Düsseldorf): The Erewhon of the Image. The Immanent Sublime in Deleuze's Aesthetics.

15.45u. – 16.15u.: koffiepauze

16.15u. -  17.30u.: lezing prof. Lambert Wiesing, Friedrich-Schiller-Universität Jena, Lehrstuhl für Bildtheorie und Phänomenologie. .- lokaal D015


Deelname aan de jaarvergadering is gratis voor leden van het gezelschap. Andere geïnteresseerden die willen deelnemen aan de jaarvergadering kunnen voor €25,00 (professionals) of €10,00 (studenten) lid worden van het gezelschap en eveneens gratis deelnemen. Als u zich per email opgeeft voor deelname aan de jaarvergadering ovv van “lidmaatschap 2014/15/deelname jaarvergadering”, dan sturen wij u een registratieformulier toe. We willen vragen of u zich uiterlijk 15 november wilt opgeven voor deze dag in verband met het bestellen van de lunch en de koffie. U kunt de lunch ter plaatse betalen.
Contact:            peter.reynaert@uantwerpen.be
Organisatie:        Namens het bestuur van het Gezelschap voor Fenomenologische Wijsbegeerte:
                        Prof. dr. Arthur Cools, Universiteit Antwerpen
                        Prof. dr. Peter Reynaert, Universiteit Antwerpen

                        In samenwerking met het Departement Wijsbegeerte van de Universiteit Antwerpen