Het Bestuur

De samenstelling van het bestuur is als volgt:
voorzitter: Ruud Welten
penningmeester: Vincent Blok, info@vincentblok.nl
secretaris: Eddo Evink

Bestuursleden:
Peter Reynaert, peter.reynaert@ua.ac.be
Helena de Preester