donderdag 20 augustus 2015

Call for Papers voor de Jaarvergadering van het Gezelschap voor Fenomenologische Wijsbegeerte

Gezelschap voor Fenomenologische Wijsbegeerte


Call for Papers voor de Jaarvergadering van het Gezelschap voor Fenomenologische Wijsbegeerte

7 November 2015
Universiteit van Amsterdam


Key note Speakers:
-       Prof. Dr. Erik Rietveld zal een lezing houden met als werktitel: The Landscape of Affordances: Situating the Embodied Mind.
-       Prof. dr. Julian Kiverstein zal een lezing houden met als werktitel: How phenomenology supports cognitive science.

Call for Abstracs:
Het gezelschap nodigt filosofen uit om recent onderzoek in het brede domein van de fenomenologie te presenteren. Mocht u belangstelling hebben om een paper te presenteren, dan wordt u verzocht voor 1 september 2015 een abstract van maximaal 500 woorden en separaat een cover letter met contactinformatie en affiliatie toe te sturen naar de organisatie van de jaarvergadering (info@vincentblok.nl) o.v.v. abstract submission jaarvergadering 2015. Na het review proces worden sprekers uiterlijk 15 september geïnformeerd of hun paper is geselecteerd voor presentatie tijdens de jaarvergadering. Sprekers dienen lid van het gezelschap te zijn of te worden (zie http://gezfenw.blogspot.nl/ voor nadere details over het gezelschap en het lidmaatschap).

Organisatie:
De jaarvergadering 2015 wordt georganiseerd door:
-        Dr. Vincent Blok, Wageningen University/Radboud Universiteit Nijmegen (info@vincentblok.nl),
-       Dr. Helena De Preester, School of Arts, Hogeschool Gent & Vakgroep Wijsbegeerte en Moraalwetenschap, Universiteit Gent (helena.depreester@hogent.be)
In samenwerking met het Institute for Logic, Language and Computation (ILLC), Faculteit der Geesteswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam.

Informatie:

Voor informatie over het programma, praktische vragen en overige vragen kunt u contact opnemen met kun u contact opnemen met Vincent Blok of Helena De Preester.