woensdag 15 oktober 2014

Fenomenologie van het beeld in de hedendaagse cultuur

Programma jaarvergadering van het Gezelschap voor Fenomenologische Wijsbegeerte
Fenomenologie van het beeld in de hedendaagse cultuur


Locatie:             Universiteit Antwerpen – stadscampus
Prinsstraat 13
B-2000 Antwerpen
Lokalen D014 en D015


Datum:  vrijdag 5 December 2014


10.00 u.: ontvangst

10.30u - 11.00u.:           welkom P.Reynaert en inleiding A.Cools - lokaal D015
11.00u.- 12.30u.:           lezing prof. M. Carbone, Université Lyon III, Jean Moulin, leerstoel Esthétique.- lokaal D015

12.30u. – 14.00u.: lunchpauze

14.00u – 14.35u : eerste parallelsessie:
         D014: dr. R. Welten (Tilburg): Look, the image looks at you! On Paul Gauguin’s Tahitian paintings.
         D015: drs. S. Gusman (Nijmegen): De ‘phenomenological fallacy’ en de illusie van de immanentie.

14.35u. – 15.10u.: tweede parallelsessie:
         D014: dr. T. Baumeister (Nijmegen): Over het zien van schilderijen , tekeningen etc.
         D015: drs. Ezra Delahaye (Nijmegen): Heidegger, Marion en de fenomenologie van de religie.

15.10u – 15.45u.: derde parallelsessie:
         D014: dr.F. Maet (Leuven): De digitale beeldcultuur als aanzet tot een fenomenologie van de manipulatie
D015: drs.L.Schreel (Düsseldorf): The Erewhon of the Image. The Immanent Sublime in Deleuze's Aesthetics.

15.45u. – 16.15u.: koffiepauze

16.15u. -  17.30u.: lezing prof. Lambert Wiesing, Friedrich-Schiller-Universität Jena, Lehrstuhl für Bildtheorie und Phänomenologie. .- lokaal D015


Deelname aan de jaarvergadering is gratis voor leden van het gezelschap. Andere geïnteresseerden die willen deelnemen aan de jaarvergadering kunnen voor €25,00 (professionals) of €10,00 (studenten) lid worden van het gezelschap en eveneens gratis deelnemen. Als u zich per email opgeeft voor deelname aan de jaarvergadering ovv van “lidmaatschap 2014/15/deelname jaarvergadering”, dan sturen wij u een registratieformulier toe. We willen vragen of u zich uiterlijk 15 november wilt opgeven voor deze dag in verband met het bestellen van de lunch en de koffie. U kunt de lunch ter plaatse betalen.
Contact:            peter.reynaert@uantwerpen.be
Organisatie:        Namens het bestuur van het Gezelschap voor Fenomenologische Wijsbegeerte:
                        Prof. dr. Arthur Cools, Universiteit Antwerpen
                        Prof. dr. Peter Reynaert, Universiteit Antwerpen

                        In samenwerking met het Departement Wijsbegeerte van de Universiteit Antwerpen

zondag 6 juli 2014

The Ideas of Phenomenology Contemporary Varieties of Phenomenological Research

Radboud University Nijmegen – Faculty of Philosophy, Theology and Religious Studies
Nijmegen, the Netherlands – March 19-20, 2015
Center for Contemporary European Philosophy
& Center for the History of Philosophy and Science
International workshop and graduate student meeting on
The Ideas of Phenomenology
Contemporary Varieties of Phenomenological Research
A truly paradoxical and puzzling situation affects contemporary debates in
phenomenology. On the one hand, over the last century phenomenology has been
widely and diversely disseminated in all major fields of philosophical research and in a
variety of scientific domains. In effect, a considerable number of philosophers and
(neuro-)scientists make use of phenomenological or phenomenologically inspired
concepts and approaches in order to address basic questions in ontology, practical
philosophy, epistemology, philosophy of mind, philosophy of religion etc. On the other
hand, the question ‘what is phenomenology?’ has become significantly less important,
with the result that ‘phenomenology’ seems to be nothing but a label attached to
philosophical perspectives which do not seem to have much to do with each other. The
ambition of this international conference is precisely to re-address the question ‘what is
phenomenology’. Instead of interpreting or presenting the conceptions of
phenomenology that have been elaborated by the major authors of the
phenomenological movement, the speakers will discuss the more or less implicit ideas
of phenomenology that define today’s phenomenological landscape.
The conference includes two sections. The international workshop is intended for
senior researchers (post-doc and professors). The graduate student meeting is intended
for PhD candidates and research master students. Obviously, graduate students are
invited to attend the international workshop as well.
Papers will be presented in English (30 min. presentation + 20 min. collective
discussion).
Keynote speakers: Sara Heinämaa (University of Jyväskylä, University of Helsinki) &Nicolas de Warren (University of Leuven)
Organizers: Antonio Cimino & Cees Leijenhorst (international workshop); Cees
Leijenhorst & Carli Coenen (graduate student meeting)
Deadline for the submission of abstracts (1,000 words) and CV (1 page): October 1, 2014.
Please send abstracts (prepared for blind review) and CV to:
a.cimino@ftr.ru.nl (international workshop)
c.coenen@ftr.ru.nl (graduate student meeting)

 A decision about the submitted abstracts will be made by the 1st of November 2014  at the latest.

Politics and Philosophy: The Heidegger Case


 Center for Contemporary European Philosophy 
Radboud University Nijmegen – Faculty of Philosophy, Theology and Religious Studies 
Nijmegen, the Netherlands – September 17, 2014 
Politics and Philosophy: The Heidegger Case 13:30-14:30 
Faculty Club Huize Heyendael 
http://www.ru.nl/facultyclub/ 
General Introduction 
A. Cimino: Heidegger’s Error: Political Facticity 
Ch. Bax: Reception and Correction: Levinas and Nancy on Intersubjectivity and Community after Heidegger 
14:30-17:00 
Faculty Club Huize Heyendael 
Symposium 
Heidegger’s Black Notebooks 
14:30-14:35 
introduction by A. Cimino & G.-J. van der Heiden 
14:35-15:20 
short presentations related to Heidegger’s Black Notebooks 
speakers: V. Blok, Chr. Bremmers, V. Vasterling 
15:20-15:40 
break 
15:40-17:00 
debate (participants: V. Blok, Chr. Bremmers, P. Trawny, V. Vasterling, J.-P. Wils) 
20:00-21:30 
Collegezalencomplex Radboud Universiteit, Mercatorpad 1, Nijmegen 
more info and registration here: 
http://www.ru.nl/soeterbeeckprogramma/ 
Lecture by Peter Trawny 
Philosophy and Anti-Semitism: 
The Heidegger Case 

vrijdag 20 juni 2014

Call for papers Jaarvergadering van het Gezelschap voor Fenomenologische Wijsbegeerte Deadline 30 september 2014
Locatie: Universiteit Antwerpen
Prinsstraat 13
B-2000 Antwerpen

Datum: vrijdag 5 December 2014

Organisatie: Namens het bestuur van het Gezelschap voor Fenomenologische Wijsbegeerte: 
Prof. dr. Arthur Cools, Universiteit Antwerpen
    Prof. dr. Peter Reynaert, Universiteit Antwerpen
In samenwerking met het Departement Wijsbegeerte van de Universiteit Antwerpen. Fenomenologie van het beeld in de hedendaagse cultuur

Sinds de jaren ‘90 van de vorige eeuw is het een boutade de hedendaagse cultuur te beschrijven als een beeldcultuur. Met die term wordt niet alleen aangegeven dat het beeld door allerlei nieuwe technologieën een prominente plaats heeft verworven in het dagelijkse leven, maar veel meer dat het beeld bepalend is geworden voor onze opvatting van de werkelijkheid. Werkelijk is wat zichtbaar is in het beeld. Van oudsher is filosofie nochtans erg sceptisch geweest ten aanzien van het beeld. Zij heeft het beeld steeds gedefinieerd in relatie tot de werkelijkheid, namelijk als een afbeelding of een nabootsing van een vooraf gegeven realiteit, en niet de werkelijkheid in relatie tot het beeld. De omkering die zich voordoet in de hedendaagse cultuur lijkt dus te wijzen op een verandering in onze verhouding tot het beeld, op een nieuwe ervaring van de zichtbaarheid van het beeld en misschien wel op een veel radicalere transformatie van de verhouding tussen zijn en schijn zoals Nietzsche die meer dan een eeuw geleden reeds heeft geformuleerd.

De vraag die we willen centraal stellen in deze jaarvergadering luidt of (en op welke manier) de fenomenologie in staat is zich rekenschap te geven van deze verandering. Husserl zelf heeft, zoals men weet, bijzondere aandacht gehad voor de beeldwaarneming en hij heeft reeds gewezen op een ambiguïteit die kenmerkend is voor de beeldervaring. In zijn werk zijn overigens verschillende benadering van het beeldbewustzijn te onderscheiden. In zijn studie L’imaginaire heeft Sartre een omvangrijke, fenomenologische analyse gegeven van het beeldbewustzijn en de verbeelding. Deze analyse staat voor hem model om de intentionele gerichtheid van het bewustzijn als zodanig te beschrijven. In het latere werk, met name in L’Oeil et l’Esprit en Le visible et l’invisible, heeft Merleau-Ponty getracht de verhouding tussen het zien en het zichtbare te herdenken en hij laat zich hierbij inspireren door de werken van Cézanne. Ondertussen hebben vele andere auteurs, al dan niet in het verlengde van de fenomenologische school, getracht de nieuwe presentie van het beeld in de hedendaagse cultuur te beschrijven en de nieuwe werkelijkheidservaring die eruit volgt te begrijpen.

De vraag die we centraal stellen heeft een zekere complexiteit. Enerzijds heeft ze betrekking op een specifiek object, dat we beeld noemen, maar dat door de digitale techniek een nieuwe presentie in de hedendaagse cultuur heeft. Anderzijds heeft ze betrekking op de manier waarop werkelijkheid verschijnt, gegeven de vaststelling dat de werkelijkheid ons meer dan ooit in en door beelden is gegeven. De hoofdvraag kan dan ook tot twee verschillende soorten onderzoekingen aanleiding geven, die in het éne geval betrekking hebben op het statuut van het beeld (de verandering van het begrip dat we van het beeld hebben) en in het andere geval op de ontologie van de werkelijkheid (de verandering van het begrip dat we van onszelf en van de wereld hebben). De volgende vragen kunnen daarbij als uitgangspunt worden genomen: Wat is een beeld ? Is het een afbeelding van de realiteit, of eerder een transparant venster op die realiteit, dan wel een scherm waarop een afwezige realiteit wordt geprojecteerd? Of vervangt het veeleer de realiteit, die steeds meer illusoir wordt? Is het beeld een toegang tot de werkelijkheid, of speelt het een eigen constituerende rol bij het creëren van vele vormen van realiteit? En welke zijn de implicaties voor het waarnemende subject dat geconfronteerd wordt met een beeldcultuur die geen actieve belichaamde, exploratieve perceptie meer toelaat, maar een totaal andere participatie vereist? Wordt perceptie in een beeldcultuur een vorm van verbeelding en fantasie?  Welke is de relatie van perceptie, herinnering en fantasie tot beeldbewustzijn?

Het statuut van het beeld, van de werkelijkheid, van het waarnemend subject en het probleem van de aard van de relatie tussen al deze componenten zijn het onderwerp van de jaarvergadering, waarbij wat de fenomenologie vroeger en nu hierover te zeggen heeft aan de orde is.

Uitgenodigde sprekers zijn :
Lambert Wiesing, Friedrich-Schiller-Universität Jena, Lehrstuhl für Bildtheorie und Phänomenologie.
Mauro Carbone, Université Lyon III, Jean Moulin, leerstoel Esthétique.

Potentiële deelnemers worden uitgenodigd een abstract van maximaal 500 woorden te sturen naar beide organisatoren voor 30 september 2014. Er wordt een spreektijd van 30 minuten voorzien, gevolgd door discussie.


Deelname aan de jaarvergadering is gratis voor leden van het gezelschap. Andere geïnteresseerden die willen deelnemen aan de jaarvergadering kunnen voor €25,00 (professionals) of €10,00 (studenten) lid worden van het gezelschap en eveneens gratis deelnemen. Als u zich per email opgeeft voor deelname aan de jaarvergadering ovv van “lidmaatschap 2014/15/deelname jaarvergadering”, dan sturen wij u een registratieformulier toe. We willen vragen of u zich uiterlijk 15 november wilt opgeven voor deze dag in verband met het bestellen van de lunch en de koffie. U kunt de lunch ter plaatse betalen.

Gedetailleerde informatie over het programma wordt eind september medegedeeld, 
ondermeer op de website van het Gezelschap: gezfenw.blogspot.comdonderdag 22 mei 2014

Fenomenologie & Psyche - studiegroep


Deze studiegroep richt zich op teksten die relevant zijn voor de link tussen filosofie en psychiatrie/psychologie. Wie geïnteresseerd is om deel te nemen aan de bijeenkomsten, is van harte welkom. Gaarne contact opnemen met Bert van den Bergh, bertvandenbergh[at]xs4all.nl
De volgende bijeenkomst zal zijn op dinsdag 8 juli 2014, van 11.00-13.00, zoals gebruikelijk op het Instituut voor Wijsbegeerte te Leiden, Matthias de Vrieshof 4. We bespreken dan Temporality of Madness van Petr Kouba uit de bundel Phenomenology 2010-4 (op aanvraag verkrijgbaar), samen met p.183-213 uit Filosofie van de waanzin (Lemniscaat 2014) van Wouter Kusters (het deel waarin de ervaring van 'desynchronisatie' aan de orde komt).

woensdag 9 april 2014

Fenomenologie & Psyche studiegroep

Deze studiegroep richt zich op teksten die relevant zijn voor de link tussen filosofie en psychiatrie/psychologie. Wie geïnteresseerd is om deel te nemen aan de bijeenkomsten, is van harte welkom. Gaarne contact opnemen met Bert van den Bergh, bertvandenbergh[at]xs4all.nl
De volgende bijeenkomst zal zijn op dinsdag 20 mei 2014, van 15.00-17.00, zoals gebruikelijk op het Instituut voor Wijsbegeerte te Leiden, Matthias de Vrieshof 4. We bespreken dan enkele teksten uit de bundel Phenomenology 2010, no.4 (op aanvraag verkrijgbaar): Leiblichkeit im Angesicht des AnderenGebürtigkeit – ein zweideutiges Existenzial en Temporality of Madness.

vrijdag 3 januari 2014

De comeback van de fenomenologie

Professor dr. Heleen Pott
Socrates-hoogleraar Cultuurfilosofie en grondslagen van het humanisme
Wijsbegeerte, Erasmus Universiteit Rotterdam
Veelbelovende ontwikkelingen in de filosofie: fenomenologie