vrijdag 15 november 2013

Definitief Programma Jaarvergadering van het Gezelschap voor Fenomenologische Wijsbegeerte13 December 2013
Wageningen Universiteit
Locatie Leeuwenborch, Hollandseweg 1, Zaal C62

9.30-10.00 Ontvangst

10.00-11.30 Key note #1 
Zaal C 62
Koo van der Wal Fenomenologie en natuurfilosofie
Maarten Coolen co-referaat bij de presentatie van Koo van der Wal

11.30-12.00 pauze

12.00-13.15 3 parallel sessies 
Parallel sessie #1 Fenomenologie en Economie
Zaal C 62
Gido Berns Woeker: Over eindigheid, oneindigheid en tijd in de economie

Jochem Zwier The Ideal of a Zero-Waste Humanity: Philosophical Reflections 
Vincent Blok on the Demand for a Bio-Based Economy
Robert-Jan Geerts 
Pieter Lemmens 

Parallel sessie #2 Fenomenologie en taal
Zaal C 78
Andris Breitling Configuring the World through Language
Sjoerd v. Hoorn Het schrijven, de erotiek, de dood en het zijn: Bataille, Foucault, 
HeideggerParallel sessie #3 Fenomenologie en Esthetica
Zaal C 79
Martijn Pieterse In de ban van het beeld: Een aanzet tot een fenomenologie van 
het beeld
Frank Maet Vanuit Gadamers openheid van het verstaan naar een actueel 
kosmopolitanisme

13.15-14.15 lunch

14.15-15.30 3 parallel sessies 
Parallel sessie #4 Fenomenologie varia
Zaal C 62
Paul Cobben Over de eigen aard van het sociale handelen als bemiddeling
tussen autonomie en heteronomie 
Ezra Delahaye De invloed van Paulus op Heideggers fenomenologische methode

Parallel sessie #5 Fenomenologie en de wereld van de techniek
Zaal C 78
Henk v.d. Belt De hersenen van het arbeidsbestel: R.C. Kwant over de rol van 
de wetenschap in de moderne samenleving
Pieter Lemmens Heidegger en Stiegler over de ambivalentie van de techniek

Parallel sessie #6 fenomenologie en het denken van Merleau-Ponty
Zaal C 79
Janna v. Grunsven Freedom as the endless task of seeing: Merleau-Ponty and Murdoch on perception and moral agency
Jasper v. Buuren De distantie tot het eigen lichaam: een vergelijking tussen Merleau-Ponty en Plessner

15.30-16.00 pauze

16.00-17.00 Key note #2
Zaal C 62
Bart Gremmen Instrumenteel handelen in het licht van Gadamers 
hermeneutische filosofie

17.00-18.00 borrel (aangeboden door de vakgroep Filosofie van de Wageningen Universiteit) 

Deelname aan de jaarvergadering is gratis voor leden. Andere ge├»nteresseerden die willen deelnemen aan jaarvergadering kunnen voor €25,00 (professionals) of €10,00 (studenten) lid worden van het gezelschap en eveneens gratis deelnemen. Als u zich opgeeft voor deelname aan de jaarvergadering ovv van “lidmaatschap 2013/14/deelname jaarvergadering”, dan sturen wij u een registratieformulier toe. We u willen vragen of u zich uiterlijk 30 november wilt opgeven voor deze dag (info@vincentblok.nl) in verband met het bestellen van de lunch en de koffie. U kunt de lunch (€10,00 p.p) ter plaatse betalen. 

Organisatie:
De jaarvergadering 2013 wordt georganiseerd door: 
In samenwerking met de vakgroep filosofie van de Wageningen Universiteit. 

Informatie:

Voor informatie over het programma, praktische vragen en overige vragen kunt u contact opnemen met Vincent Blok (info@vincentblok.nl) of Gert-Jan van der Heiden (g.vanderheiden@ftr.ru.nl).