dinsdag 22 oktober 2013

Fenomenologie & Psyche


Deze studiegroep richt zich op teksten die relevant zijn voor de link tussen filosofie en psychiatrie/psychologie. Wie geïnteresseerd is om deel te nemen aan de bijeenkomsten, is van harte welkom. Gaarne contact opnemen met Bert van den Bergh, bertvandenbergh[at]xs4all.nl
De volgende bijeenkomst zal zijn op dinsdag 3 december, van 13.00-15.00, zoals gebruikelijk op het Instituut voor Wijsbegeerte te Leiden, Matthias de Vrieshof 4. We bespreken dan L'esthétique des rythmes van Henri Maldiney (op aanvraag te verkrijgen).