zondag 29 september 2013

jaarvergadering 2013

Gezelschap voor Fenomenologische Wijsbegeerte 
Programma en Uitnodiging

Jaarvergadering van het Gezelschap voor Fenomenologische Wijsbegeerte 13 December 2013

Wageningen Universiteit Locatie Leeuwenborch, Hollandseweg 1, Zaal C62 
 9.30-10.00 Ontvangst 
10.00-11.30 Prof. dr. Koo van der Wal zal een lezing houden rondom het thema ‘fenomenologie en natuur’ naar aanleiding van zijn recent verschenen boek Nieuwe vensters op de werkelijkheid, met een coreferaat door dr. Maarten Coolen. 
11.30-12.00 pauze 
12.00-13.15 3 parallel sessies 
 13.15-14.15 lunch 
14.15-15.30 3 parallel sessies 
 15.30-16.00 pauze 
16.00-17.00 Prof. dr. Bart Gremmen zal een lezing houden over instrumenteel handelen in het licht van Gadamers hermeneutische filosofie. 
17.00-18.00 borrel (aangeboden door de vakgroep Filosofie van de Wageningen Universiteit) 

Deelname aan de jaarvergadering is gratis voor leden. Andere geïnteresseerden die willen deelnemen aan jaarvergadering kunnen voor €25,00 (professionals) of €10,00 (studenten) lid worden van het gezelschap en eveneens gratis deelnemen. Als u zich opgeeft voor deelname aan de jaarvergadering ovv van “lidmaatschap 2013/14/deelname jaarvergadering”, dan sturen wij u een registratieformulier toe. We u willen vragen of u zich uiterlijk 15 november wilt opgeven voor deze dag (info@vincentblok.nl) in verband met het bestellen van de lunch en de koffie. U kunt de lunch (€10,00 p.p) ter plaatse betalen.

Organisatie: De jaarvergadering 2013 wordt georganiseerd door: Dr. Vincent Blok, Wageningen University/Radboud Universiteit Nijmegen (info@vincentblok.nl), Prof. dr. Gert-Jan van der Heiden, Radboud Universiteit Nijmegen (g.vanderheiden@ftr.ru.nl) In samenwerking met de vakgroep filosofie van de Wageningen Universiteit.

 Informatie: Voor informatie over het programma, praktische vragen en overige vragen kunt u contact opnemen met Vincent Blok (info@vincentblok.nl) of Gert-Jan van der Heiden (g.vanderheiden@ftr.ru.nl). Namens het bestuur van het Gezelschap voor Fenomenologische Wijsbegeerte Vincent Blok en Gert-Jan van der Heiden

donderdag 19 september 2013

Rond de centenaire van Albert Camus

1 Camus – Juist nu! | Lezing met Ruud Welten en Mathijs Sanders (Lezing) Datum donderdag 7 november 2013 Tijd van 19:00 tot 21:00 LocatieAula Radboud Universiteit, Comeniuslaan 2, Nijmegen - Organisator - Soeterbeeck Programma - Spreker - Ruud Welten en Mathijs Sanders
"Iedere willekeurige mens kan op iedere willekeurige straathoek worden overvallen door het besef dat het bestaan absurd is."
De Franse filosoof en romanschrijver met Algerijnse wortels maakte furore met o.a. De vreemdeling, De Pest en De mythe van Sisyphus. In 1957 won hij de Nobelprijs voor de Literatuur. Op 7 november zou hij 100 jaar zijn geworden. Toch is zijn werk misschien wel actueler dan ooit; studenten roemen de manier waarop hij filosofische onderwerpen voor een breed publiek toegankelijk maakte, een nieuwe biografie ligt in de boekhandels. Filosoof Ruud Welten en cultuurwetenschapper Mathijs Sanders gaan in gesprek over de thema's die in het werk van Camus een centrale rol spelen, zoals verantwoordelijkheid, religie en vrijheid. Maar ook zijn persoonlijke biografie wordt belicht: Camus als kleine jongen, voetbalfan en vader. De avond wordt omlijst met gesproken citaten uit zijn werk. Wat is er zo fascinerend aan Albert Camus? Cees Leijenhorst is gespreksleider. Meer informatie
________________
2. Esther Porcelijn en Ruud Welten
info
teleXpress lanceert... Op 26 september a.s. lanceert uitgeverij teleXpress in De NWE Vorst een tweetal nieuwe, bijzondere publicaties. Het betreft De keren dat ik verwaai, de debuutbundel van Esther Porcelijn, stadsdichter van Tilburg 2011-2013 en, een maand voor de honderdste geboortedag van Albert Camus, De Hel, een toneelstuk over Sartre, Camus en (hedendaags) terrorisme van filosoof en publicist Ruud Welten. Tijdens de presentatie zal Esther Porcelijn - als altijd op pakkende wijze - voordragen uit haar bundel. Daarnaast vormen gelezen tekstfragmenten door Esther Porcelijn (naast dichter ook acteur en filosoof) en filosoof en Sartrekenner Paul Cobben aanleiding voor een discussie tussen Ruud Welten, Hans Achterhuis, filosoof en auteur van o.a. Met alle geweld, theaterregisseur Tarkan Köroglu en de overige sprekers. Moderator is Leon Heuts, redacteur van Filosofie Magazine. In De keren dat ik verwaai beziet de voormalige stadsdichter van Tilburg, Esther Porcelijn, de stad en haar bewoners met de scherpe, maar tegelijkertijd zachtmoedige blik van de buitenstaander. De intermenselijke relaties in al hun verschijningsvormen worden door haar op associatieve, soms dromerig-poëtische dan weer beschouwelijke wijze neergezet, zij het telkens gelardeerd met de nodige ironie en humor. De naoorlogse controverse tussen Sartre en Camus blijkt ook in de 21ste eeuw nog niets aan actualiteit te hebben ingeboet. Door het gedachtegoed van Sartre en Camus te confronteren met dat van een jonge islamitische terroriste, zet Ruud Welten de zaak op scherp, houdt hij ethische en existentiële kwesties tegen een hedendaags licht en zet hij de lezer aan het denken. Op heldere en tegelijkertijd speelse wijze worden deze kwesties de 26ste ten tonele gevoerd. Behalve het toneelstuk bevat De Hel bijdragen van Sartre, Camus en een interview met toneelregisseur Tarkan Köroglu. Ruud Welten (1962) is filosoof. Hij is als universitair docent werkzaam aan de Universiteit van Tilburg en als lector bij de hogeschool Saxion te Deventer. Van zijn hand verschenen tal van publicatie over o.m. Sartre. Onlangs verscheen eveneens van zijn hand: Het ware leven is elders. Filosofie van het toerisme. Esther Eva Porcelijn (1985) is toneelspeler, theatermaker en dichter. Na een paar jaar Toneelacademie in Maastricht ging ze naar Tilburg om er aan de universiteit filosofie te gaan studeren. Al snel werd zij als stadsdichter van Tilburg verkozen (2011 - 2013). Sindsdien treedt ze in heel Nederland op met haar poëzie, korte verhalen, columns en theatervoorstellingen. Porcelijns gedichten en prozastukken zijn verschenen in Brabant Literair, Strak en Hollands Maandblad. In 2013 won ze de Hollands Maandblad Aanmoedigingsbeurs 2012-2013 voor haar poëzie. info
________________
3. Albert Camus: De moed om verder te denken #2 De mythe van Sysiphus en de ervaring van het absurde - Ruud Welten Lezingen zondag 13 oktober 2013 - 11:00 www.hetzoekendhert.be Filosofiehuis Het zoekend hert, Koninklijkelaan 43, 2600 Berchem € 7, reserveren verplicht: hetzoekendhert@gmail.com of +32 (0)473 68 66 65 Podcasts Ruud Welten
‘Er bestaat maar één werkelijk ernstig filosofisch probleem,' schreef Albert Camus in De mythe van Sysiphus: ‘de zelfmoord.' Geconfronteerd met een zinloos bestaan kan de mens soelaas vinden in godsdienst of zelfmoord plegen. De absurde held van Camus opteert voor een derde weg: de absurditeit aanvaarden en vanuit dit bewustzijn intens leven. Filosoof Ruud Welten (Tilburg University) neemt ons mee in het inspirerende universum van een van de grondleggers van het absurdisme.
De cyclus De moed om verder te denken - Mythes en mogelijkheden in het werk van Albert Camus bestaat uit vier lezingen naar aanleiding van de honderdste geboortedag van de Franse denker en literator Albert Camus (1913-1960): Zondag 15 september 2013 - 11:00 Albert Camus: De moed om verder te denken #1 De blijvende waarde van een dode schrijver - Maurice Weyembergh Zondag 13 oktober 2013 - 11:00 Albert Camus: De moed om verder te denken #2 De mythe van Sysiphus en de ervaring van het absurde - Ruud Welten Zondag 17 november 2013 - 11:00 Albert Camus: De moed om verder te denken #3 De mythe van Prometheus en de hoop op een beter bestaan - Hans Achterhuis Zondag 08 december 2013 - 11:00 Albert Camus: De moed om verder te denken #4 Over de mogelijkheden van een kunstzinnig denken en zoeken - Jeroen Theunissen Organisatie: Het zoekend hert en deBuren