zondag 9 juni 2013

Vrijdag 13 December - jaarvergadering

Betreft: Uitnodiging/Call for papers voor de jaarvergadering van het Gezelschap voor Fenomenologische Wijsbegeerte, 13 december 2013, Wageningen Universiteit Geachte (aspirant) leden van het Gezelschap voor Fenomenologische Wijsbegeerte,
Op vrijdag 13 december 2013 vindt de jaarvergadering van het gezelschap voor fenomenologische wijsbegeerte plaats aan de Wageningen Universiteit. Tijdens deze dag zal prof. dr. Koo van der Wal in de ochtend een lezing houden rondom het thema ‘fenomenologie en natuur’ naar aanleiding van zijn recent verschenen boek Nieuwe vensters op de werkelijkheid. Het middagprogramma zal worden afgesloten met een lezing van prof. dr. Bart Gremmen over instrumenteel handelen in het licht van Gadamers hermeneutische filosofie.
Tijdens het eerste deel van het middagprogramma willen wij (aspirant) leden van ons gezelschap de gelegenheid geven om recent onderzoek in het brede domein van de fenomenologie te presenteren. Mocht u belangstelling hebben om een paper te presenteren, dan wordt u verzocht voor 1 augustus 2013 een abstract van maximaal 500 woorden en separaat een cover letter met contactinformatie en affiliatie toe te mailen naar de organisatie van de jaarvergadering (info@vincentblok.nl) o.v.v. abstract submission jaarvergadering 2013. Na het review proces worden sprekers uiterlijk 1 september geïnformeerd of hun paper is geselecteerd voor presentatie tijdens de jaarvergadering. Sprekers dienen lid van het gezelschap te zijn of te worden.
Met een hartelijke groet, Vincent Blok (info#vincentblok.nl), Gert-Jan van der Heiden (g.vanderheiden#ftr.ru.nl)