zondag 28 april 2013

31 mei - De stem van de doden - Gert-Jan van der Heiden

Op vrijdag 31 mei 2013 organiseert het Gezelschap voor Fenomenologische Wijsbegeerte een studiemiddag rond het boek van Gert-Jan van der Heiden, dat in 2012 bij Uitgeverij Vantilt verscheen:
De stem van de doden. Hermeneutiek als spreken namens de ander. De bijeenkomst zal van 13.30 tot 15.30 plaats vinden aan de Universiteit Leiden, in het gebouw Lipsius, Cleveringaplaats 1, zaal 148. De zaal is vanaf 13.00 open. De auteur zal in discussie gaan met de deelnemers, waaronder enkele referenten. Deelnemers kunnen zich opgeven bij de voorzitter van de bijeenkomst, Gerard Visser (gtmvisser@gmail.com), die hen het pdf van het door de auteur geselecteerde hoofdstuk V uit het boek zal toesturen.
Hermeneutiek is van oudsher de kunst van de uitleg, maar interpreten en tolken doen meer dan alleen woorden uitleggen of vertalen. Zij spreken ook altijd namens een ander die niet (meer) kan spreken in de taal van de toehoorders. Wanneer hermeneutiek als spreken namens de ander wordt opgevat, blijkt dat de interpreet niet louter exegeet is, maar tevens de stem van hen die niet kunnen spreken — of dit nu de goden, de doden of de sprakelozen zijn. Al vanaf Plato’s dialogen, zo betoogt Gert-Jan van der Heiden, speelt het spreken namens de ander een belangwekkende rol in de filosofie. Vandaag de dag wint dit motief alleen maar aan belang. In gesprek met denkers als Heidegger, Derrida, Nancy en Agamben laat hij zien dat het spreken namens de ander een nieuw en ongedacht licht werpt op typisch hermeneutische thema’s als dialoog, vertaling en traditie. Tevens toont hij aan dat dit spreken een grondmotief in de hedendaagse wijsbegeerte is.