vrijdag 20 december 2013

Fenomenologie & Psyche studiegroep

Deze studiegroep richt zich op teksten die relevant zijn voor de link tussen filosofie en psychiatrie/psychologie. Wie geïnteresseerd is om deel te nemen aan de bijeenkomsten, is van harte welkom. Gaarne contact opnemen met Bert van den Bergh, bertvandenbergh[at]xs4all.nl
De volgende bijeenkomst zal zijn op donderdag 30 januari 2014, van 11.00-13.00, zoals gebruikelijk op het Instituut voor Wijsbegeerte te Leiden, Matthias de Vrieshof 4. We bespreken dan  een tekst van Maurice Merleau-Ponty: L'oeil et l'esprit (op aanvraag verkrijgbaar, ev. in Engelse vertaling).

vrijdag 15 november 2013

Definitief Programma Jaarvergadering van het Gezelschap voor Fenomenologische Wijsbegeerte13 December 2013
Wageningen Universiteit
Locatie Leeuwenborch, Hollandseweg 1, Zaal C62

9.30-10.00 Ontvangst

10.00-11.30 Key note #1 
Zaal C 62
Koo van der Wal Fenomenologie en natuurfilosofie
Maarten Coolen co-referaat bij de presentatie van Koo van der Wal

11.30-12.00 pauze

12.00-13.15 3 parallel sessies 
Parallel sessie #1 Fenomenologie en Economie
Zaal C 62
Gido Berns Woeker: Over eindigheid, oneindigheid en tijd in de economie

Jochem Zwier The Ideal of a Zero-Waste Humanity: Philosophical Reflections 
Vincent Blok on the Demand for a Bio-Based Economy
Robert-Jan Geerts 
Pieter Lemmens 

Parallel sessie #2 Fenomenologie en taal
Zaal C 78
Andris Breitling Configuring the World through Language
Sjoerd v. Hoorn Het schrijven, de erotiek, de dood en het zijn: Bataille, Foucault, 
HeideggerParallel sessie #3 Fenomenologie en Esthetica
Zaal C 79
Martijn Pieterse In de ban van het beeld: Een aanzet tot een fenomenologie van 
het beeld
Frank Maet Vanuit Gadamers openheid van het verstaan naar een actueel 
kosmopolitanisme

13.15-14.15 lunch

14.15-15.30 3 parallel sessies 
Parallel sessie #4 Fenomenologie varia
Zaal C 62
Paul Cobben Over de eigen aard van het sociale handelen als bemiddeling
tussen autonomie en heteronomie 
Ezra Delahaye De invloed van Paulus op Heideggers fenomenologische methode

Parallel sessie #5 Fenomenologie en de wereld van de techniek
Zaal C 78
Henk v.d. Belt De hersenen van het arbeidsbestel: R.C. Kwant over de rol van 
de wetenschap in de moderne samenleving
Pieter Lemmens Heidegger en Stiegler over de ambivalentie van de techniek

Parallel sessie #6 fenomenologie en het denken van Merleau-Ponty
Zaal C 79
Janna v. Grunsven Freedom as the endless task of seeing: Merleau-Ponty and Murdoch on perception and moral agency
Jasper v. Buuren De distantie tot het eigen lichaam: een vergelijking tussen Merleau-Ponty en Plessner

15.30-16.00 pauze

16.00-17.00 Key note #2
Zaal C 62
Bart Gremmen Instrumenteel handelen in het licht van Gadamers 
hermeneutische filosofie

17.00-18.00 borrel (aangeboden door de vakgroep Filosofie van de Wageningen Universiteit) 

Deelname aan de jaarvergadering is gratis voor leden. Andere geïnteresseerden die willen deelnemen aan jaarvergadering kunnen voor €25,00 (professionals) of €10,00 (studenten) lid worden van het gezelschap en eveneens gratis deelnemen. Als u zich opgeeft voor deelname aan de jaarvergadering ovv van “lidmaatschap 2013/14/deelname jaarvergadering”, dan sturen wij u een registratieformulier toe. We u willen vragen of u zich uiterlijk 30 november wilt opgeven voor deze dag (info@vincentblok.nl) in verband met het bestellen van de lunch en de koffie. U kunt de lunch (€10,00 p.p) ter plaatse betalen. 

Organisatie:
De jaarvergadering 2013 wordt georganiseerd door: 
In samenwerking met de vakgroep filosofie van de Wageningen Universiteit. 

Informatie:

Voor informatie over het programma, praktische vragen en overige vragen kunt u contact opnemen met Vincent Blok (info@vincentblok.nl) of Gert-Jan van der Heiden (g.vanderheiden@ftr.ru.nl).

dinsdag 22 oktober 2013

Fenomenologie & Psyche


Deze studiegroep richt zich op teksten die relevant zijn voor de link tussen filosofie en psychiatrie/psychologie. Wie geïnteresseerd is om deel te nemen aan de bijeenkomsten, is van harte welkom. Gaarne contact opnemen met Bert van den Bergh, bertvandenbergh[at]xs4all.nl
De volgende bijeenkomst zal zijn op dinsdag 3 december, van 13.00-15.00, zoals gebruikelijk op het Instituut voor Wijsbegeerte te Leiden, Matthias de Vrieshof 4. We bespreken dan L'esthétique des rythmes van Henri Maldiney (op aanvraag te verkrijgen).

zondag 29 september 2013

jaarvergadering 2013

Gezelschap voor Fenomenologische Wijsbegeerte 
Programma en Uitnodiging

Jaarvergadering van het Gezelschap voor Fenomenologische Wijsbegeerte 13 December 2013

Wageningen Universiteit Locatie Leeuwenborch, Hollandseweg 1, Zaal C62 
 9.30-10.00 Ontvangst 
10.00-11.30 Prof. dr. Koo van der Wal zal een lezing houden rondom het thema ‘fenomenologie en natuur’ naar aanleiding van zijn recent verschenen boek Nieuwe vensters op de werkelijkheid, met een coreferaat door dr. Maarten Coolen. 
11.30-12.00 pauze 
12.00-13.15 3 parallel sessies 
 13.15-14.15 lunch 
14.15-15.30 3 parallel sessies 
 15.30-16.00 pauze 
16.00-17.00 Prof. dr. Bart Gremmen zal een lezing houden over instrumenteel handelen in het licht van Gadamers hermeneutische filosofie. 
17.00-18.00 borrel (aangeboden door de vakgroep Filosofie van de Wageningen Universiteit) 

Deelname aan de jaarvergadering is gratis voor leden. Andere geïnteresseerden die willen deelnemen aan jaarvergadering kunnen voor €25,00 (professionals) of €10,00 (studenten) lid worden van het gezelschap en eveneens gratis deelnemen. Als u zich opgeeft voor deelname aan de jaarvergadering ovv van “lidmaatschap 2013/14/deelname jaarvergadering”, dan sturen wij u een registratieformulier toe. We u willen vragen of u zich uiterlijk 15 november wilt opgeven voor deze dag (info@vincentblok.nl) in verband met het bestellen van de lunch en de koffie. U kunt de lunch (€10,00 p.p) ter plaatse betalen.

Organisatie: De jaarvergadering 2013 wordt georganiseerd door: Dr. Vincent Blok, Wageningen University/Radboud Universiteit Nijmegen (info@vincentblok.nl), Prof. dr. Gert-Jan van der Heiden, Radboud Universiteit Nijmegen (g.vanderheiden@ftr.ru.nl) In samenwerking met de vakgroep filosofie van de Wageningen Universiteit.

 Informatie: Voor informatie over het programma, praktische vragen en overige vragen kunt u contact opnemen met Vincent Blok (info@vincentblok.nl) of Gert-Jan van der Heiden (g.vanderheiden@ftr.ru.nl). Namens het bestuur van het Gezelschap voor Fenomenologische Wijsbegeerte Vincent Blok en Gert-Jan van der Heiden

donderdag 19 september 2013

Rond de centenaire van Albert Camus

1 Camus – Juist nu! | Lezing met Ruud Welten en Mathijs Sanders (Lezing) Datum donderdag 7 november 2013 Tijd van 19:00 tot 21:00 LocatieAula Radboud Universiteit, Comeniuslaan 2, Nijmegen - Organisator - Soeterbeeck Programma - Spreker - Ruud Welten en Mathijs Sanders
"Iedere willekeurige mens kan op iedere willekeurige straathoek worden overvallen door het besef dat het bestaan absurd is."
De Franse filosoof en romanschrijver met Algerijnse wortels maakte furore met o.a. De vreemdeling, De Pest en De mythe van Sisyphus. In 1957 won hij de Nobelprijs voor de Literatuur. Op 7 november zou hij 100 jaar zijn geworden. Toch is zijn werk misschien wel actueler dan ooit; studenten roemen de manier waarop hij filosofische onderwerpen voor een breed publiek toegankelijk maakte, een nieuwe biografie ligt in de boekhandels. Filosoof Ruud Welten en cultuurwetenschapper Mathijs Sanders gaan in gesprek over de thema's die in het werk van Camus een centrale rol spelen, zoals verantwoordelijkheid, religie en vrijheid. Maar ook zijn persoonlijke biografie wordt belicht: Camus als kleine jongen, voetbalfan en vader. De avond wordt omlijst met gesproken citaten uit zijn werk. Wat is er zo fascinerend aan Albert Camus? Cees Leijenhorst is gespreksleider. Meer informatie
________________
2. Esther Porcelijn en Ruud Welten
info
teleXpress lanceert... Op 26 september a.s. lanceert uitgeverij teleXpress in De NWE Vorst een tweetal nieuwe, bijzondere publicaties. Het betreft De keren dat ik verwaai, de debuutbundel van Esther Porcelijn, stadsdichter van Tilburg 2011-2013 en, een maand voor de honderdste geboortedag van Albert Camus, De Hel, een toneelstuk over Sartre, Camus en (hedendaags) terrorisme van filosoof en publicist Ruud Welten. Tijdens de presentatie zal Esther Porcelijn - als altijd op pakkende wijze - voordragen uit haar bundel. Daarnaast vormen gelezen tekstfragmenten door Esther Porcelijn (naast dichter ook acteur en filosoof) en filosoof en Sartrekenner Paul Cobben aanleiding voor een discussie tussen Ruud Welten, Hans Achterhuis, filosoof en auteur van o.a. Met alle geweld, theaterregisseur Tarkan Köroglu en de overige sprekers. Moderator is Leon Heuts, redacteur van Filosofie Magazine. In De keren dat ik verwaai beziet de voormalige stadsdichter van Tilburg, Esther Porcelijn, de stad en haar bewoners met de scherpe, maar tegelijkertijd zachtmoedige blik van de buitenstaander. De intermenselijke relaties in al hun verschijningsvormen worden door haar op associatieve, soms dromerig-poëtische dan weer beschouwelijke wijze neergezet, zij het telkens gelardeerd met de nodige ironie en humor. De naoorlogse controverse tussen Sartre en Camus blijkt ook in de 21ste eeuw nog niets aan actualiteit te hebben ingeboet. Door het gedachtegoed van Sartre en Camus te confronteren met dat van een jonge islamitische terroriste, zet Ruud Welten de zaak op scherp, houdt hij ethische en existentiële kwesties tegen een hedendaags licht en zet hij de lezer aan het denken. Op heldere en tegelijkertijd speelse wijze worden deze kwesties de 26ste ten tonele gevoerd. Behalve het toneelstuk bevat De Hel bijdragen van Sartre, Camus en een interview met toneelregisseur Tarkan Köroglu. Ruud Welten (1962) is filosoof. Hij is als universitair docent werkzaam aan de Universiteit van Tilburg en als lector bij de hogeschool Saxion te Deventer. Van zijn hand verschenen tal van publicatie over o.m. Sartre. Onlangs verscheen eveneens van zijn hand: Het ware leven is elders. Filosofie van het toerisme. Esther Eva Porcelijn (1985) is toneelspeler, theatermaker en dichter. Na een paar jaar Toneelacademie in Maastricht ging ze naar Tilburg om er aan de universiteit filosofie te gaan studeren. Al snel werd zij als stadsdichter van Tilburg verkozen (2011 - 2013). Sindsdien treedt ze in heel Nederland op met haar poëzie, korte verhalen, columns en theatervoorstellingen. Porcelijns gedichten en prozastukken zijn verschenen in Brabant Literair, Strak en Hollands Maandblad. In 2013 won ze de Hollands Maandblad Aanmoedigingsbeurs 2012-2013 voor haar poëzie. info
________________
3. Albert Camus: De moed om verder te denken #2 De mythe van Sysiphus en de ervaring van het absurde - Ruud Welten Lezingen zondag 13 oktober 2013 - 11:00 www.hetzoekendhert.be Filosofiehuis Het zoekend hert, Koninklijkelaan 43, 2600 Berchem € 7, reserveren verplicht: hetzoekendhert@gmail.com of +32 (0)473 68 66 65 Podcasts Ruud Welten
‘Er bestaat maar één werkelijk ernstig filosofisch probleem,' schreef Albert Camus in De mythe van Sysiphus: ‘de zelfmoord.' Geconfronteerd met een zinloos bestaan kan de mens soelaas vinden in godsdienst of zelfmoord plegen. De absurde held van Camus opteert voor een derde weg: de absurditeit aanvaarden en vanuit dit bewustzijn intens leven. Filosoof Ruud Welten (Tilburg University) neemt ons mee in het inspirerende universum van een van de grondleggers van het absurdisme.
De cyclus De moed om verder te denken - Mythes en mogelijkheden in het werk van Albert Camus bestaat uit vier lezingen naar aanleiding van de honderdste geboortedag van de Franse denker en literator Albert Camus (1913-1960): Zondag 15 september 2013 - 11:00 Albert Camus: De moed om verder te denken #1 De blijvende waarde van een dode schrijver - Maurice Weyembergh Zondag 13 oktober 2013 - 11:00 Albert Camus: De moed om verder te denken #2 De mythe van Sysiphus en de ervaring van het absurde - Ruud Welten Zondag 17 november 2013 - 11:00 Albert Camus: De moed om verder te denken #3 De mythe van Prometheus en de hoop op een beter bestaan - Hans Achterhuis Zondag 08 december 2013 - 11:00 Albert Camus: De moed om verder te denken #4 Over de mogelijkheden van een kunstzinnig denken en zoeken - Jeroen Theunissen Organisatie: Het zoekend hert en deBuren

donderdag 22 augustus 2013

Studiegroep Fenomenologie & Psyche

Deze studiegroep richt zich op teksten die relevant zijn voor de link tussen filosofie en psychiatrie/psychologie. Wie geïnteresseerd is om deel te nemen aan de bijeenkomsten, is van harte welkom. Gaarne contact opnemen met Bert van den Bergh, bertvandenbergh[at]xs4all.nl
De volgende bijeenkomst zal zijn op dinsdag 24 september, van 13.00-15.00, zoals gebruikelijk op het Instituut voor Wijsbegeerte te Leiden, Matthias de Vrieshof 4.
We bespreken dan (de tweede helft van) een tekst van Henri Maldiney: Verstehen (apart verschenen), of, voor wie liever de originele Franse versie leest: Comprendre (opgenomen in de bundel Regard Parole Espace).

zondag 9 juni 2013

Vrijdag 13 December - jaarvergadering

Betreft: Uitnodiging/Call for papers voor de jaarvergadering van het Gezelschap voor Fenomenologische Wijsbegeerte, 13 december 2013, Wageningen Universiteit Geachte (aspirant) leden van het Gezelschap voor Fenomenologische Wijsbegeerte,
Op vrijdag 13 december 2013 vindt de jaarvergadering van het gezelschap voor fenomenologische wijsbegeerte plaats aan de Wageningen Universiteit. Tijdens deze dag zal prof. dr. Koo van der Wal in de ochtend een lezing houden rondom het thema ‘fenomenologie en natuur’ naar aanleiding van zijn recent verschenen boek Nieuwe vensters op de werkelijkheid. Het middagprogramma zal worden afgesloten met een lezing van prof. dr. Bart Gremmen over instrumenteel handelen in het licht van Gadamers hermeneutische filosofie.
Tijdens het eerste deel van het middagprogramma willen wij (aspirant) leden van ons gezelschap de gelegenheid geven om recent onderzoek in het brede domein van de fenomenologie te presenteren. Mocht u belangstelling hebben om een paper te presenteren, dan wordt u verzocht voor 1 augustus 2013 een abstract van maximaal 500 woorden en separaat een cover letter met contactinformatie en affiliatie toe te mailen naar de organisatie van de jaarvergadering (info@vincentblok.nl) o.v.v. abstract submission jaarvergadering 2013. Na het review proces worden sprekers uiterlijk 1 september geïnformeerd of hun paper is geselecteerd voor presentatie tijdens de jaarvergadering. Sprekers dienen lid van het gezelschap te zijn of te worden.
Met een hartelijke groet, Vincent Blok (info#vincentblok.nl), Gert-Jan van der Heiden (g.vanderheiden#ftr.ru.nl)

donderdag 30 mei 2013

Fenomenologie & Psyche

Deze studiegroep richt zich op teksten die relevant zijn voor de link tussen filosofie en psychiatrie/psychologie. Wie geïnteresseerd is om deel te nemen aan de bijeenkomsten, is van harte welkom. Gaarne contact opnemen met Bert van den Bergh, bertvandenbergh[at]xs4all.nl De volgende bijeenkomst zal zijn op dinsdag 9 juli, van 13.00-15.00, zoals gebruikelijk op het Instituut voor Wijsbegeerte te Leiden, Matthias de Vrieshof 4.
We bespreken dan (de eerste helft van) een tekst van Henri Maldiney: Verstehen (apart verschenen), of, voor wie liever de originele Franse versie leest: Comprendre (opgenomen in de bundel Regard parole espace).

woensdag 29 mei 2013

woensdag 22 mei 2013

Fenomenologie & Psyche

Deze studiegroep groep richt zich op teksten die relevant zijn voor de link tussen filosofie en psychiatrie/psychologie. Wie geïnteresseerd is om deel te nemen aan de bijeenkomsten, is van harte welkom. Gaarne contact opnemen met Bert van den Bergh, bertvandenbergh[at]xs4all.nl De volgende bijeenkomst zal zijn op dinsdag 28 mei, van 13.00-15.00, zoals gebruikelijk op het Instituut voor Wijsbegeerte te Leiden, Matthias de Vrieshof 4. We bespreken dit keer enkele teksten van de Duitse psychiater/filosoof Thomas Fuchs. (0p aanvraag te verkrijgen)

zondag 28 april 2013

31 mei - De stem van de doden - Gert-Jan van der Heiden

Op vrijdag 31 mei 2013 organiseert het Gezelschap voor Fenomenologische Wijsbegeerte een studiemiddag rond het boek van Gert-Jan van der Heiden, dat in 2012 bij Uitgeverij Vantilt verscheen:
De stem van de doden. Hermeneutiek als spreken namens de ander. De bijeenkomst zal van 13.30 tot 15.30 plaats vinden aan de Universiteit Leiden, in het gebouw Lipsius, Cleveringaplaats 1, zaal 148. De zaal is vanaf 13.00 open. De auteur zal in discussie gaan met de deelnemers, waaronder enkele referenten. Deelnemers kunnen zich opgeven bij de voorzitter van de bijeenkomst, Gerard Visser (gtmvisser@gmail.com), die hen het pdf van het door de auteur geselecteerde hoofdstuk V uit het boek zal toesturen.
Hermeneutiek is van oudsher de kunst van de uitleg, maar interpreten en tolken doen meer dan alleen woorden uitleggen of vertalen. Zij spreken ook altijd namens een ander die niet (meer) kan spreken in de taal van de toehoorders. Wanneer hermeneutiek als spreken namens de ander wordt opgevat, blijkt dat de interpreet niet louter exegeet is, maar tevens de stem van hen die niet kunnen spreken — of dit nu de goden, de doden of de sprakelozen zijn. Al vanaf Plato’s dialogen, zo betoogt Gert-Jan van der Heiden, speelt het spreken namens de ander een belangwekkende rol in de filosofie. Vandaag de dag wint dit motief alleen maar aan belang. In gesprek met denkers als Heidegger, Derrida, Nancy en Agamben laat hij zien dat het spreken namens de ander een nieuw en ongedacht licht werpt op typisch hermeneutische thema’s als dialoog, vertaling en traditie. Tevens toont hij aan dat dit spreken een grondmotief in de hedendaagse wijsbegeerte is.

maandag 4 maart 2013

Fenomenologie & Psyche

Deze studiegroep groep richt zich op teksten die relevant zijn voor de link tussen filosofie en psychiatrie/psychologie. Wie geïnteresseerd is om deel te nemen aan de bijeenkomsten, is van harte welkom. Gaarne contact opnemen met Bert van den Bergh, bertvandenbergh[at]xs4all.nl De volgende bijeenkomst zal zijn op dinsdag 18 september, van 13.00-15.00, zoals gebruikelijk op het Instituut voor Wijsbegeerte te Leiden, Matthias de Vrieshof 4. We bespreken dit keer de inleiding en de eerste twee hoofdstukken uit Kierkegaards Het Begrip Angst (Damon 2009).

dinsdag 15 januari 2013

Intersubjectivity as Action

The Significance of Phenomenology

Klik op document om het te vergroten

vrijdag 11 januari 2013

The Significance of Phenomenology

Department of Philosophy, University of Amsterdam Winter & Spring 2013
Professor Dermot Moran (University College, Dublin)
The Phenomenological Perspective, the Thickness of Being and the Flesh of the World 30 January 2013, 16.00-18.00
Location: Doelenzaal, Universiteitsbibliotheek van Amsterdam, Singel 421-7
Abstract: What can we learn from the phenomenological approach? What does it mean when phenomenology speaks of the constitution of the world? In this paper, I will discuss the manner in which phenomenology-especially in the work of Husserl, Heidegger and Merleau-Ponty-understands the horizon of the world as made up from the interwoven perspectives of co-operating subjects. I shall in particular focus on what Merleau-Ponty means in The Visible and the Invisible by the 'thickness of being for me' (l'épaisseur de son être pour moi) which is on his account made up of the intersecting of our subjective views and deeds.
No registration necessary, all welcome. Organisers: Julian Kiverstein, Christian Skirke and Maarten Coolen University of Amsterdam, Department of Philosophy With generous support from Netherlands Institute for Cultural Analysis.