woensdag 20 juni 2012

Phenomenology and Ethics Research Seminar Research Master Philosophical Ethics Radboud University Nijmegen

Literature To be announced at the beginning of the course Enrollment Through KISS/TIS 7 days before start Research-Master Phenomenology and Ethics [FIRM06] This international researchmaster consists of two researchseminars each year in the field of phenomenology and ethics. 1. A seminar in either spring- or fall-term related to the English Course on Practical Philosophy. 2. A seminar related to the research-colloquium on ‘Phenomenology, Poetics, and Ethics’, consisting in participation in conferences in Nijmegen and abroad (2012: Antwerp (Belgium) and Vallender (BRD). The Colloquium on Phenomenology is a regular meeting point that allows its participants to focus on and discuss phenomenological philosophy and its hermeneutical and deconstructivist extensions. In particular, it allows its participants to develop an expertise in poetics (the theory of literary art), aesthetics and moral psychology/ethics in the broad sense of the constitution of meaning in life and life world. It was initiated in 2005 and has been coordinated since by Chris Bremmers and is affiliated with the Research-Programm on Hermeneutics of the Faculty of Philosophy of the Radboud University Nijmegen. It cooperates with research-programms and -centers in Antwerp (Belgium), Germany (Wuppertal), UK (Sussex) and Czech Republic (Prague). A. RMA (1) English Course on Phenomenology and Responsibility B. RMA (2) Phenomenology/Ethics: Colloquium 

donderdag 14 juni 2012

Jaarvergadering: Intersubjectiviteit en normativiteit

Call for papers Jaarvergadering van het Gezelschap voor fenomenologische wijsbegeerte Thema Intersubjectiviteit en normativiteit Op donderdag 8 en vrijdag 9 november 2012 aan de Universiteit Antwerpen. Gast is Claudio Romano (Université de Paris - Sorbonne). Hij zal op donderdag 8 november van 16.00 tot 18.00 uur een masterclass geven in het kader van een seminarie over fenomenologie en intersubjectiviteit. Hier is het probleem van de kennis van de "other mind" aan de orde en tevens de vraag of de aanwezigheid van de ander ook niet onvermijdelijk een ethische dimensie heeft, en of deze dimensie nog wel in termen van fenomenaliteit kan worden begrepen. Tot de lectuuropgave voor het seminarie behoren teksten van onder meer Husserl, Heidegger, Merleau-Ponty, Levinas en Marion. Claude Romano geeft dan op vrijdag 9 november 2012 in de namiddag een publieke lezing over alteriteit en intersubjectiviteit. Zoals in het verleden wordt op 9 november ook tijd voorzien voor bijdragen van leden van het gezelschap, die ofwel een paper in het kader van de thematiek van de jaarvergadering kunnen voorstellen, ofwel een presentatie van hun eigen actuele werk. Gegadigden worden verzocht een abstract van 500 woorden te sturen aan Peter Reynaert of Arthur Cools voor 15 september. Er wordt voor 30 september geantwoord. peter.reynaert{@}ua.ac.be arthur.cools{@}ua.ac.be (verwijder {} handmatig)