dinsdag 29 mei 2012

Fenomenologie en Psyche

De volgende bijeenkomst van de lees- en studiegroep Fenomenologie en Psyche zal zijn op dinsdag 26 juni, van 11.00-13.00, zoals gebruikelijk op het Instituut voor Wijsbegeerte te Leiden, Matthias de Vrieshof 4. We bespreken dit keer de paragrafen 61 t/m 66 uit Heideggers Sein und Zeit. De groep richt zich op teksten die relevant zijn voor de link tussen filosofie en psychiatrie/psychologie. Wie geïnteresseerd is om deel te nemen aan deze en volgende bijeenkomsten, is van harte welkom. Gaarne contact opnemen met Bert van den Bergh, bertvandenbergh {@} xs4all.nl

donderdag 24 mei 2012

Filosofiecafé Wageningen over Existentialisme

Zondag 3 juni 2012 De Grift Vallei - Filosofiecafé over het Existentialisme In onze tijd waarin we geobsedeerd zijn door identiteit, authenticiteit en waarin we ethiek overhaast invullen met 'normen en waarden', is het existentialisme als levensfilosofie een uitdaging. In de lezing zal Ruud Welten, docent filosofie aan de Universiteit Tilburg en Lector ethiek aan de hogeschool Saxion, ingaan op de geschiedenis, maar vooral ook actualiteit van de filosofie van Jean-Paul Sartre. Hij zal laten zien hoe het existentialisme een verdieping kan, of misschien wel moet, zijn, van de deugdethiek van Aristoteles. Tijd:14:00 uur Plaats:Café Loburg, Molenstraat 6, 6701 DM Wageningen Kosten:Bijdrage welkom! Meer informatie: Aanmelding niet nodig. http://afdeling.humanistischverbond.nl/cgi-bin/agenda.cgi?page=griftvallei/agenda http://ruudwelten.blogspot.com/2012/04/lezing-over-existentialisme.html