maandag 30 april 2012

Die Kontingenz und die Faktizität in der Phänomenologie

Die Kontingenz und die Faktizität in der Phänomenologie

Copenhagen Summer School in Phenomenology and Philosophy of Mind

The course will provide essential insights into central themes within the philosophy of mind, viewed from a phenomenological perspective. Topics include: intentionality, perception, empathy, introspection and justification. The course will consist of a mixture of key note lectures, PhD presentations and seminars (30 hours total), aimed at advanced MA students and PhD students. Post Docs are also invited to apply. The Summerschool is co-funded by the PhD programme in philosophy at the University of Copenhagen. Preliminary programme: Monday 6 August: Søren Overgaard (University of Copenhagen, Denmark) Perceptual Experience in Husserl's Phenomenology Tuesday 7 August: Sophie Loidolt (Universität Wien, Austria) Intentionality and Justification Wednesday 8 August: Charles Siewert (Rice University, Houston, USA) Phenomenality and Introspection Thursday 9 August: Uriah Kriegel (University of Arizona, Tucson, USA) Non-Perceptual Phenomenology Friday 10 August: Dan Zahavi (University of Copenhagen, Denmark) Dissecting Empathy: Husserl and Stein The deadline for applying is 7 May 2012. Applications submitted after this date will not be considered. Students interested in giving a short presentation (20 minutes + 10 minutes discussion) must submit an abstract when they register. How to submit an abstract (500-1000 words): 1. Send an email to s.overgaard@hum.ku.dk 2. Include the abstract as an attachment (acceptable formats: .doc, .docx, .rtf, and .pdf) 3. Ensure that the subject line of the email reads: Abstract Copenhagen Summer School 2012 Language: English Venue: University of Copenhagen, Njalsgade 140-142, 2300 Copenhagen S We welcome students from all countries. Conference fee: DKK 500 (This fee includes conference participation, coffee/tea/refreshments, and a conference dinner.) Information regarding conference payment and accommodation will follow later. Accommodation For information about accommodation please click here Registration To register please click here To request further information, please email Simon Høffding: simonf@hum.ku.dk The Copenhagen Summer School in Phenomenology and Philosophy of Mind was launched back in 2010 as an initiative of the Nordic Society for Phenomenology.

doctorandiseminarie

Op woensdag 9 mei vindt in Antwerpen het volgende doctorandiseminarie plaats: 14.00 - 15.30 Geoffrey Dierickxsens (Universiteit Antwerpen) "Marion's other: the face as icon and saturated phenomenon" 16.00 - 17.30 Jan Bierhanzl (Universiteit Praag) "Une digression dans la signifiance éthique. L'origine du langage dans Autrement qu'être" Wie dit seminarie wil bijwonen, kan zich aanmelden via arthur.cools@ua.ac.be. Lokaal van de bijeenkomst en de lectuuropgave worden dan meegedeeld.

maandag 16 april 2012

Neuer Buchtitel Lebensphänomenologie

Sophia Kattelmann / Sebastian Knöpker (Hg.) Lebensphänomenologie in Deutschland. Hommage an Rolf Kühn Verlag Karl Alber Freiburg / München ISBN 978-3-495-48520-0

maandag 2 april 2012

Der Ursprung des Kunstwerkes

Studiebijeenkomst 8 juni 2012
 
Recent publiceerden twee leden van het Gezelschap ieder een studie die betrekking heeft op Heideggers voordrachten uit 1935-1936 over de oorsprong van het kunstwerk. Van Vincent Blok verscheen `Establishing the Truth: Heideggers Reflections on Gestalt’, in:Heidegger Studies, Volume 27, 2011, pp. 101-118; en van Gerard Visser `De stijlbreuk in de kunst. Van gesloten naar open vormen’, in: Tijdschrift voor Filosofie, nr. 4, 2011, pp. 647-675.
 
Vrijdag 8 juni zal er aan deze studies een discussiebijeenkomst worden gewijd aan het Instituut voor Wijsbegeerte van de Universiteit Leiden. De zaal wordt nog nader bekend gemaakt. Het programma is als volgt.
 
13.30 – 15.00: `Establishing the Truth: Heideggers Reflections on Gestalt’ – inleiding: Vincent Blok, coreferaat: Frans van Peperstraten, gevolgd door gedachtewisseling.

Pauze
 
15.30 – 17.00: `De stijlbreuk in de kunst. Van gesloten naar open vormen’ – inleiding Gerard Visser, coreferaat: Martijn Pieterse, gevolgd door gedachtewisseling.

Borrel
 
De deelnemers wordt verzocht beide teksten te voren te lezen. Zij kunnen zich opgeven bij Gerard Visser (gtmvisser@gmail.com), die er voor zorg draagt dat zij een kopie van de teksten ontvangen.
  De plaats voor het symposium over Ursprung des Kunstwerkes op 8 juni is: Wijkplaats 4, zaal 004 (links van de Leidse Universiteitsbibliotheek aan de Witte Singel).