dinsdag 7 februari 2012

Fenomenologie en Psyche

In Leiden is twee jaar geleden de lees- en studiegroep Fenomenologie en Psyche van start gegaan. Sindsdien heeft de groep diverse teksten besproken die relevant zijn voor de link tussen filosofie en psychiatrie/psychologie. Naar aanleiding van de bespreking van de laatste gelezen tekst, Existenz und Selbstaffektion van Rolf Kühn, komen tijdens de komende bijeenkomst op dinsdag 27 maart (11.00 - 13.00) de paragrafen 45 t/m 53 uit Heideggers Sein und Zeit aan de orde. Wie geïnteresseerd is om deel te nemen aan deze en volgende bijeenkomsten, is van harte welkom. Gaarne contact opnemen met Bert van den Bergh, bertvandenbergh@xs4all.nl

De bijeenkomsten vinden plaats op het Instituut voor Wijsbegeerte in Leiden, Matthias de Vrieshof 4.

zondag 5 februari 2012

Avond over Sartre en Camus

Meer informatie Paul Cobben in gesprek met Ruud Welten over Jean-Paul Sartre en Albert Camus
Woensdag 7 maart 2012
20.30 – 22.00 uur
Theater de NWE Vorst
Willem II Straat 49
5038 BD Tilburg, 
013 5328530

woensdag 1 februari 2012

Leesgroep Jean-Luc Marions boek De surcroît. Etudes sur les phénomènes saturés

Bij deze nodigen wij u uit om deel te nemen aan een leesgroep rond Jean-Luc Marions boek De surcroît. Etudes sur les phénomènes saturés (Parijs: PUF, 2001). In het kader hiervan worden er vanaf eind februari tot eind mei in totaal zes bijeenkomsten georganiseerd. Het volledige programma van de bijeenkomsten vindt u hieronder na de korte voorstelling van het desbetreffende boek. Elke bijeenkomst duurt twee uren en is gewijd aan één hoofdstuk uit het boek dat eerst wordt ingeleid en gepresenteerd door één van de deelnemers als opstap voor de discussie.
Alle samenkomsten zullen doorgaan op de stadscampus van de Universiteit Antwerpen (Prinsstraat 13, 2000 Antwerpen). Precieze informatie over de plaats en het lokaal worden meegedeeld wanneer u zich aanmeldt bij arthur.cools@ua.ac.be of geoffrey.dierckxsens@ua.ac.be.

Met vriendelijke groeten,
Arthur Cools en Geoffrey Dierckxsens


De surcroît:
De Surcroît, verschenen in 2001, is het derde boek in een reeks van drie werken die de weerslag zijn van een fenomenologisch project dat zijn aanvang nam in 1989 met Réduction et donation. Recherches sur Husserl, Heidegger et la phénoménologie. Met dit project wil de auteur, Jean-Luc Marion (fenomenoloog, theoloog en leerling van onder andere J. Derrida), in navolging van Husserl terugkeren ‘naar de zaken zelf’ en opnieuw de vraag stellen waarin de fenomenologische ervaring in haar essentie precies bestaat. Opnieuw de vraag stellen die het beginpunt was van de klassieke fenomenologie betekent al een breuk maken met het denken van Husserl of aankondigen dat deze vraag anders moet worden beantwoord. Marion vertrekt van Husserl’s principe dat datgene wat we ervaren onmiddellijk en intuïtief gegeven is aan het bewustzijn en noemt zijn project een fenomenologie van de gegevenheid (‘la phénoménologie de la donation’). Tegelijkertijd verdedigt hij dat niet elke ervaring, zoals bij Husserl, kan worden herleid tot een vastliggende betekenissamenhang of een concept. Bepaalde ervaringen nodigen uit tot het onverzadigbare zoeken naar de betekenis ervan. Ze zijn, zoals Marion aangeeft, verzadigde fenomenen (les phénomènes saturés). Bij het intuïtief ervaren van deze fenomeen stuiten we op een exces van betekenis die ontsnapt aan de conceptualisering: ‘l’excès de l’intuition sur le concept (DS, V).’ Vanwaar de titel: De surcroît.

De surcroît is de voltooiing van Marion’s project om de verzadigde fenomenen te begrijpen. Daar waar Réduction et donation vooral een auteursstudie is van de werken van Husserl en Heidegger en Etant donné de eerste afbakening geeft van zijn fenomenologie van de gegevenheid en de verzadigde fenomenen alleen nog maar aankondigt, is De surcroît geheel gewijd aan de uitwerking van deze fenomenen. Het boek is onderverdeeld in zes hoofdstukken, waarvan het eerste een inleiding is op het idee van het fenomenologische project dat Marion voorstelt. De overige vijf behandelen telkens één verzadigd fenomeen: l’événement of de (historische) gebeurtenis (hoofdstuk II); l’idole of het schilderij (hoofdstuk III); la chair of de affectie van het eigen lichaam (hoofdstuk IV); l’icône of de concrete ander (hoofdstuk V) en, het verzadigd fenomeen bij uitstek volgens Marion, la révélation of de openbaring (hoofdstuk VI).


Programma:
29 februari 2012,
14.00u- 16.00u,
Hoofdstuk I : Philosophie de la donation et philosophie première
***
14 maart 2012,
14.00u-16.00u,
Hoofdstuk II : L’événement ou le phénomène advenant
***
28 maart 2012,
14.00u-16.00u,
Hoofdstuk III : L’idole ou l’éclat du tableau
***
18 april 2012,
14.00u-16.00u,
Hoofdstuk IV : La chair ou la donation du soi
***
9 mei 2012,
14.00u-16.00u,
Hoofdstuk V : L’icône ou l’herméneutique sans fin
***
30 mei 2012,
14.00-16.00u,
Hoofdstuk VI : Au nom ou comment le taire