vrijdag 30 september 2011

Jaarvergadering 2011

Hierbij presenteren we u het programma voor de vijfde jaarvergadering van het Gezelschap voor Fenomenologische Wijsbegeerte op vrijdag 28 oktober 2011 aan de Radboud Universiteit Nijmegen.

10:30-11:00 Ontvangst
11:00-12:30 Lezing Prof. dr. Rudolf Bernet, ‘Fenomenologie als transcendentaal empirisme’, zaal GN 3 in het Gymnasion.
12:30-14:00 Lunch in de Foyer
14:00-15:15 Twee parallelsessies:
Dr. Maarten Coolen, ‘Het eigen lichaam: vertrouwd en vreemd’, zaal EL 2.61, Erasmus Laagbouw
Bert van den Bergh, ‘De malaise van de laat-moderniteit: naar een fenomenologie van de “depressie-epidemie”’, zaal EL 2.62, Erasmusgebouw (Laagbouw).
15:15-15:45 Koffiepauze
15:45-17:15 Lezing Dr. Cees Leijenhorst, ‘Fenomenologie en Philosophy of Mind: middenweg tussen analytische en continentale filosofie?’ zaal GN 3 in het Gymnasion.
17:15-18:30 Borrel in de Foyer

Voor de parallelsessies krijgt u de teksten de 20e toegestuurd, indien u zich opgeeft.

We u willen vragen of u zich uiterlijk 19 oktober wilt opgeven voor deze dag (g.vdheiden@phil.ru.nl) in verband met het bestellen van de lunch en het toesturen van de teksten. Mocht u willen komen, dan zouden we u een bijdrage van € 20,= (€ 15,= voor deelnemers aan het gezelschap en studenten) willen vragen voor de kosten van lunch etc. U kunt deze bijdrage op de 28e ter plaatse betalen.


Hartelijke groet,

namens het bestuur van het GFW

Chris Bremmers,
Gert-Jan van der Heiden

woensdag 21 september 2011

Leesgroep Helmuth Plessner: Die Stufen des Organischen und der Mensch 

Beste filosofen,

Dr. Maarten Coolen (University of Amsterdam) en ik (Kirsten Pols, Utrecht University) willen graag een leesgroep aanbieden.

In deze leesgroep staan twee boeken centraal van de Duitse filosoof, bioloog en socioloog Helmuth PlessnerDie Stufen des Organischen und der Mensch  (1928) en Die Verspätete Nation (1959) (en wie weet nog andere teksten als daar interesse in is)

De leesgroep zal eens in de maand bijeenkomen, de eerste 5 bijeenkomsten zullen we grote delen uit de Stufen lezen. 

De tekst en alle praktische informatie (waar, wanneer, wie) komt beschikbaar op de website van de leesgroep: 
http://www.leesgroepplessner.blogspot.com/ 

De bedoeling is dat steeds 1 lid van de leesgroep voorzitter van de bijeenkomst is, deze heeft dan een korte inleiding op de gelezen tekst voorbereid evenals vragen en discussiepunten.

De groep staat open voor alle geïnteresseerde filosofen (aio, docent, onderzoeker of zelfstandige) met een academische achtergrond.

De leesgroep wordt afgesloten met een symposium waarin sprekers de teksten van Plessner verbinden met hun specialisme. 

Daarnaast vindt er in 2012 een congres van de Helmuth Plessner Gesellschaft plaats waarin Die Verspätete Nation centraal staat. In navolging van Lolle Nauta, is een van de doelstellingen van de leesgroep om na te gaan of er inderdaad een relatie is tussen deze twee werken (afgezien van de auteursnaam) of niet. Nauta beweerde het eerste, maar tegen veel Plessnerkenners in.

Omdat we eerst graag een inschatting maken van het aantal deelnemers en waar zij vandaan komen, is de plaats van bijeenkomsten nog niet vast. Dat wordt waarschijnlijk Amsterdam of Utrecht. Op welke dag en tijd de bijeenkomsten zullen zijn, is wederom afhankelijk van de aanmeldingen.

Voor meer informatie kunt u mij mailen of terecht op de website: http://www.leesgroepplessner.blogspot.com / 

Hartelijke groet en graag tot ziens op de leesgroep,

Kirsten Pols
PhD, department of philosophy, Utrecht University
Janskerkhof 13, utrecht
k.g.m.pols@uu.nl