maandag 20 juni 2011

Colloquium Fenomenologie – Studiedag over het symbolische

Colloquium Fenomenologie – Studiedag over het symbolische

Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen - Radboud Universiteit Nijmegen
Vrijdag 24 Juni 2011 – 11.00 – 17.00 uur -– zaal EL 2.68
Met bijdragen van: Chris Bremmers, Gerard Visser, Gert-Jan van der Heiden, Antoine Mooij, Arthur Cools, Inigo Bocken en Ruud Welten

Aanmelding: cbremmers(at)phil.ru.nl

11.00-12.30

Chris Bremmers
‘Il y a dans le po√®me’

Gerard Visser
`Je dis: une fleur!’
Gert-Jan van der Heiden
Announcement, Attestation and Equivocity:
Ricoeur’s Hermeneutic Ontology between Heidegger and Derrida

13.30 – 15.00
Antoine Mooij
Over symbolisering bij Lacan
Arthur Cools
Het verlangen om jou aan te spreken. Enkele beschouwingen over taal, negativiteit en betekenis

15.30-17.00
Inigo Bocken
Cusanus en de fenomenologie
Ruud Welten
Fenomenologie en economie – de mediale betekenis van geld