zondag 22 mei 2011

Viering Eerste Lustrum 28 oktober

Nijmegen, 21 mei 2011


Geachte deelnemer,


Op vrijdag 28 oktober 2011 vindt de jaarvergadering van het gezelschap voor fenomenologische wijsbegeerte plaats aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Met deze vergadering willen we ons eerste lustrum vieren. In de ochtend zal prof. dr. Rudolf Bernet, directeur van het Husserl-Archief te Leuven, een lezing uitspreken over ‘de toekomst van de fenomenologie’. Het middagprogramma zal worden afgesloten met een lezing van dr. Cees Leijenhorst, universitair hoofddocent aan de Radboud Universiteit Nijmegen, over de fenomenologische instelling in verband met Husserl en de fenomenologische wending in de philosophy of mind.

Tijdens het eerste deel van het middagprogramma willen we deelnemers van ons gezelschap de gelegenheid geven om een bijdrage te leveren aan het thema van de fenomenologische instelling. In eerdere bijeenkomsten hebben we dit thema reeds besproken in verband met, onder andere, het werk van Heidegger, Husserl, Levinas en Marion. Ditmaal gaat het echter niet om de uiteenzetting van de fenomenologische instelling bij een groot auteur, maar om de presentatie van een eigen visie en de uitwerking daarvan aan de hand van een specifiek thema. We vragen dus om bijdragen waaruit blijkt hoe vruchtbaar deze in de fenomenologische traditie verankerde benaderingswijze is voor het begrijpen van hedendaagse wijsgerige en culturele fenomenen. Mocht u een bijdrage willen leveren, dan willen we u vragen om een abstract van 500 woorden naar de organisatoren op te sturen (g.vdheiden@phil.ru.nl) en wel vóór 15 juli 2011. Het is de bedoeling geselecteerde bijdragen rondom de fenomenologische instelling te bundelen in een boek dat in 2012 zal verschijnen als profilering van de eerste vijf jaar van ons gezelschap.

U ontvangt uiterlijk 15 augustus bericht of uw voorstel wordt geselecteerd voor presentatie tijdens de jaarvergadering. Wanneer u wordt uitgenodigd om een bijdrage te leveren, dan zullen we u vragen om vóór 15 oktober uw volledige paper op te sturen zodat wij het door kunnen sturen naar de andere deelnemers. Tijdens de vergadering hebt u dan de gelegenheid om uw paper in ongeveer 10 à 15 minuten samen te vatten en is er ongeveer een half uur voor discussie.

Wellicht hebben we, gezien de beperkte beschikbare tijd, geen ruimte om alle geselecteerde bijdragen tijdens de jaarvergadering zelf aan bod te laten komen. Mocht dit het geval zijn, dan willen we een aantal bijdragen bij een volgende voorjaarsbijeenkomst van ons gezelschap aan de orde stellen. Deadline voor een volledig paper is in dat geval 15 maart 2012. Ook in dat geval komen bijdragen in aanmerking voor publicatie in het voorziene boek.

Andere details rondom het programma zult u binnenkort ontvangen.


Met een hartelijke groet,

Chris Bremmers
Gert-Jan van der Heiden

Nieuw Boek - PHÉNOMÉNOLOGIE DU DIEU INVISIBLE

Essais et études sur Emmanuel Levinas, Michel Henry et Jean-Luc Marion

Ruud Welten

Traduit par Sylvain Camilleri
Ouverture Philosophique
PHILOSOPHIE RELIGION

La phénoménologie est la science philosophique qui décrit l'apparaître et se restreint à la donation originaire de cet apparaître sans avoir recours à des constructions artificielles et théoriques. Si Dieu est donné en tant que "Dieu", il est déjà le produit de mon intention. Peut-être que Dieu n'est en rien objet de notre croyance, mais plutôt un sujet plus profond ou plus haut que notre propre subjectivité.