vrijdag 30 september 2011

Jaarvergadering 2011

Hierbij presenteren we u het programma voor de vijfde jaarvergadering van het Gezelschap voor Fenomenologische Wijsbegeerte op vrijdag 28 oktober 2011 aan de Radboud Universiteit Nijmegen.

10:30-11:00 Ontvangst
11:00-12:30 Lezing Prof. dr. Rudolf Bernet, ‘Fenomenologie als transcendentaal empirisme’, zaal GN 3 in het Gymnasion.
12:30-14:00 Lunch in de Foyer
14:00-15:15 Twee parallelsessies:
Dr. Maarten Coolen, ‘Het eigen lichaam: vertrouwd en vreemd’, zaal EL 2.61, Erasmus Laagbouw
Bert van den Bergh, ‘De malaise van de laat-moderniteit: naar een fenomenologie van de “depressie-epidemie”’, zaal EL 2.62, Erasmusgebouw (Laagbouw).
15:15-15:45 Koffiepauze
15:45-17:15 Lezing Dr. Cees Leijenhorst, ‘Fenomenologie en Philosophy of Mind: middenweg tussen analytische en continentale filosofie?’ zaal GN 3 in het Gymnasion.
17:15-18:30 Borrel in de Foyer

Voor de parallelsessies krijgt u de teksten de 20e toegestuurd, indien u zich opgeeft.

We u willen vragen of u zich uiterlijk 19 oktober wilt opgeven voor deze dag (g.vdheiden@phil.ru.nl) in verband met het bestellen van de lunch en het toesturen van de teksten. Mocht u willen komen, dan zouden we u een bijdrage van € 20,= (€ 15,= voor deelnemers aan het gezelschap en studenten) willen vragen voor de kosten van lunch etc. U kunt deze bijdrage op de 28e ter plaatse betalen.


Hartelijke groet,

namens het bestuur van het GFW

Chris Bremmers,
Gert-Jan van der Heiden

woensdag 21 september 2011

Leesgroep Helmuth Plessner: Die Stufen des Organischen und der Mensch 

Beste filosofen,

Dr. Maarten Coolen (University of Amsterdam) en ik (Kirsten Pols, Utrecht University) willen graag een leesgroep aanbieden.

In deze leesgroep staan twee boeken centraal van de Duitse filosoof, bioloog en socioloog Helmuth PlessnerDie Stufen des Organischen und der Mensch  (1928) en Die Verspätete Nation (1959) (en wie weet nog andere teksten als daar interesse in is)

De leesgroep zal eens in de maand bijeenkomen, de eerste 5 bijeenkomsten zullen we grote delen uit de Stufen lezen. 

De tekst en alle praktische informatie (waar, wanneer, wie) komt beschikbaar op de website van de leesgroep: 
http://www.leesgroepplessner.blogspot.com/ 

De bedoeling is dat steeds 1 lid van de leesgroep voorzitter van de bijeenkomst is, deze heeft dan een korte inleiding op de gelezen tekst voorbereid evenals vragen en discussiepunten.

De groep staat open voor alle geïnteresseerde filosofen (aio, docent, onderzoeker of zelfstandige) met een academische achtergrond.

De leesgroep wordt afgesloten met een symposium waarin sprekers de teksten van Plessner verbinden met hun specialisme. 

Daarnaast vindt er in 2012 een congres van de Helmuth Plessner Gesellschaft plaats waarin Die Verspätete Nation centraal staat. In navolging van Lolle Nauta, is een van de doelstellingen van de leesgroep om na te gaan of er inderdaad een relatie is tussen deze twee werken (afgezien van de auteursnaam) of niet. Nauta beweerde het eerste, maar tegen veel Plessnerkenners in.

Omdat we eerst graag een inschatting maken van het aantal deelnemers en waar zij vandaan komen, is de plaats van bijeenkomsten nog niet vast. Dat wordt waarschijnlijk Amsterdam of Utrecht. Op welke dag en tijd de bijeenkomsten zullen zijn, is wederom afhankelijk van de aanmeldingen.

Voor meer informatie kunt u mij mailen of terecht op de website: http://www.leesgroepplessner.blogspot.com / 

Hartelijke groet en graag tot ziens op de leesgroep,

Kirsten Pols
PhD, department of philosophy, Utrecht University
Janskerkhof 13, utrecht
k.g.m.pols@uu.nl

maandag 20 juni 2011

Colloquium Fenomenologie – Studiedag over het symbolische

Colloquium Fenomenologie – Studiedag over het symbolische

Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen - Radboud Universiteit Nijmegen
Vrijdag 24 Juni 2011 – 11.00 – 17.00 uur -– zaal EL 2.68
Met bijdragen van: Chris Bremmers, Gerard Visser, Gert-Jan van der Heiden, Antoine Mooij, Arthur Cools, Inigo Bocken en Ruud Welten

Aanmelding: cbremmers(at)phil.ru.nl

11.00-12.30

Chris Bremmers
‘Il y a dans le poème’

Gerard Visser
`Je dis: une fleur!’
Gert-Jan van der Heiden
Announcement, Attestation and Equivocity:
Ricoeur’s Hermeneutic Ontology between Heidegger and Derrida

13.30 – 15.00
Antoine Mooij
Over symbolisering bij Lacan
Arthur Cools
Het verlangen om jou aan te spreken. Enkele beschouwingen over taal, negativiteit en betekenis

15.30-17.00
Inigo Bocken
Cusanus en de fenomenologie
Ruud Welten
Fenomenologie en economie – de mediale betekenis van geld

zondag 22 mei 2011

Viering Eerste Lustrum 28 oktober

Nijmegen, 21 mei 2011


Geachte deelnemer,


Op vrijdag 28 oktober 2011 vindt de jaarvergadering van het gezelschap voor fenomenologische wijsbegeerte plaats aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Met deze vergadering willen we ons eerste lustrum vieren. In de ochtend zal prof. dr. Rudolf Bernet, directeur van het Husserl-Archief te Leuven, een lezing uitspreken over ‘de toekomst van de fenomenologie’. Het middagprogramma zal worden afgesloten met een lezing van dr. Cees Leijenhorst, universitair hoofddocent aan de Radboud Universiteit Nijmegen, over de fenomenologische instelling in verband met Husserl en de fenomenologische wending in de philosophy of mind.

Tijdens het eerste deel van het middagprogramma willen we deelnemers van ons gezelschap de gelegenheid geven om een bijdrage te leveren aan het thema van de fenomenologische instelling. In eerdere bijeenkomsten hebben we dit thema reeds besproken in verband met, onder andere, het werk van Heidegger, Husserl, Levinas en Marion. Ditmaal gaat het echter niet om de uiteenzetting van de fenomenologische instelling bij een groot auteur, maar om de presentatie van een eigen visie en de uitwerking daarvan aan de hand van een specifiek thema. We vragen dus om bijdragen waaruit blijkt hoe vruchtbaar deze in de fenomenologische traditie verankerde benaderingswijze is voor het begrijpen van hedendaagse wijsgerige en culturele fenomenen. Mocht u een bijdrage willen leveren, dan willen we u vragen om een abstract van 500 woorden naar de organisatoren op te sturen (g.vdheiden@phil.ru.nl) en wel vóór 15 juli 2011. Het is de bedoeling geselecteerde bijdragen rondom de fenomenologische instelling te bundelen in een boek dat in 2012 zal verschijnen als profilering van de eerste vijf jaar van ons gezelschap.

U ontvangt uiterlijk 15 augustus bericht of uw voorstel wordt geselecteerd voor presentatie tijdens de jaarvergadering. Wanneer u wordt uitgenodigd om een bijdrage te leveren, dan zullen we u vragen om vóór 15 oktober uw volledige paper op te sturen zodat wij het door kunnen sturen naar de andere deelnemers. Tijdens de vergadering hebt u dan de gelegenheid om uw paper in ongeveer 10 à 15 minuten samen te vatten en is er ongeveer een half uur voor discussie.

Wellicht hebben we, gezien de beperkte beschikbare tijd, geen ruimte om alle geselecteerde bijdragen tijdens de jaarvergadering zelf aan bod te laten komen. Mocht dit het geval zijn, dan willen we een aantal bijdragen bij een volgende voorjaarsbijeenkomst van ons gezelschap aan de orde stellen. Deadline voor een volledig paper is in dat geval 15 maart 2012. Ook in dat geval komen bijdragen in aanmerking voor publicatie in het voorziene boek.

Andere details rondom het programma zult u binnenkort ontvangen.


Met een hartelijke groet,

Chris Bremmers
Gert-Jan van der Heiden

Nieuw Boek - PHÉNOMÉNOLOGIE DU DIEU INVISIBLE

Essais et études sur Emmanuel Levinas, Michel Henry et Jean-Luc Marion

Ruud Welten

Traduit par Sylvain Camilleri
Ouverture Philosophique
PHILOSOPHIE RELIGION

La phénoménologie est la science philosophique qui décrit l'apparaître et se restreint à la donation originaire de cet apparaître sans avoir recours à des constructions artificielles et théoriques. Si Dieu est donné en tant que "Dieu", il est déjà le produit de mon intention. Peut-être que Dieu n'est en rien objet de notre croyance, mais plutôt un sujet plus profond ou plus haut que notre propre subjectivité.

zaterdag 9 april 2011

Image and Eye: The Nature of Pictorial Perception

Symposium - Universiteit Antwerpen - 27 mei 2011

Hoewel beelden ons vandaag vrijwel overal omringen, plaatsen ze ons nog altijd voor raadsels. Wat zie ik eigenlijk als ik naar een beeld van bijvoorbeeld een zonnebloem kijk? Een plat vlak met verf? Een zonnebloem? Of beide? En wat is het verschil tussen iets zien met je eigen ogen en het zien via een beeld? Over deze en aanverwante vragen organiseert het departement wijsbegeerte van de Universiteit Antwerpen een symposium. Deze dag is niet enkel gericht op filosofen en studenten wijsbegeerte, maar op eenieder die gefascineerd is in de raadsels van de beeldelijke representatie. De studiedag is helemaal gratis! Aanmelden via e-mail (geert.gooskens@ua.ac.be) of via Facebook

Programma:

10.00 Introduction (Geert Gooskens, Antwerpen)

10.15 Gesture in perceiving visual art (Helena De Preester, Gent)

11.30 Pause of participation. On the function of artificial presence (Lambert Wiesing, Jena)

14.00 What do I see when I look at a picture? (Geert Gooskens, Antwerpen)

15.00 Painting the invisible things themselves (Rudolf Bernet, Leuven)

Praktisch:

Waar? Universiteit Antwerpen, Rodestraat 14, 2000 Antwerpen (lokaal: R-225)
Wanneer? Vrijdag 27 mei 2011
Aanmelden? Stuur een e-mail naar geert.gooskens@ua.ac.be of bevestig aanwezigheid op Facebook via de volgende link:
http://www.facebook.com/event.php?eid=197434316946752

vrijdag 25 februari 2011

Copenhagen Summer School in Phenomenology and Philosophy of Mind

Center for Subjectivity Research, University of Copenhagen 8—12 August 2011.
This summer school is an initiative of the Nordic Society for Phenomenology. The course will provide essential insights into central themes within the philosophy of mind, viewed from a phenomenological perspective.
Topics include: transcendental philosophy, intentionality, perception, empathy, and the enactive mind.
The course will consist of a mixture of lectures and seminars (25 hours total), aimed at advanced MA students and PhD students.
Speakers include: Prof. Jocelyn Benoist (Sorbonne, Paris), Prof. Shaun Gallagher (Memphis), Prof. Camilla Serck-Hanssen (Oslo), Prof. Dan Zahavi (Copenhagen), Dr. Søren Overgaard (Copenhagen)
Space is limited, so please apply early. The deadline for applying is 9 May 2011. Students interested in giving a short presentation (20 minutes + 10 minutes discussion)
must submit an abstract when they register.
Language: English
Venue: University of Copenhagen
We welcome students from all countries.
Conference fee: DKK 300 (This fee includes conference participation, coffee/tea/refreshments, and a conference dinner.)
To register, please visit http://cfs.ku.dk/summerschool/ To request further information, please email Søren Overgaard: s.overgaard@hum.ku.dk
Njalsgade 140-142, 5th floor DK-2300 Copenhagen S Denmark Phone +45 35 32 86 80 Fax +45 35 32 86 81 Email cfs@hum.ku.dk