woensdag 15 september 2010

FENOMENOLOGIE, KUNST EN ARCHITECTUUR/PHENOMENOLOGY, ARTS AND ARCHITECTURE4e Jaarvergadering van het Gezelschap voor Fenomenologische Wijsbegeerte, in samenwerking met de vakgroep Architectuur en Stedenbouw en de vakgroep Kunst-, Muziek- & Theaterwetenschappen, beide van de Universiteit Gent, het centrum voor Cultuurfilosofie van de Universiteit Antwerpen en het Colloquium 'Fenomenologie, Poetica en Ethiek( van het Filosofie Departement van de Radboud Universiteit Nijmegen/
4th Annual Meeting of the Society for Phenomenological Philosophy, in collaboration with the Department of Architecture and Urban Planning and the Department of Art, Music and Theater Sciences, both of Ghent University, Belgium, the Centre for Philosophy of Culture of the University of Antwerp, Belgium and the Colloquium 'Phenomenology, Poetics and Ethics' of the Department of Philosophy of Radboud University Nijmegen

Thema

De fenomenologie is lang één van de dominante referentiekaders geweest waarbinnen niet alleen de filosofie maar ook de beeldende kunsten en de architectuur zich bewogen. Zo vormde Heideggers notie van wonen en in-de-wereld-zijn een inspiratie voor talrijke architecten die van een site een plaats wilden maken. Merleau-Ponty's begrip van het beeld als een veruitwendiging van het waarheidsgebeuren dat tussen kunstenaar en wereld plaatsvindt, vond veel navolging bij kunstenaars en kunsttheoretici.
Na de gebeurtenissen in '68 verdween deze interesse echter gaandeweg. Met de opkomst van het poststructuralisme en de deconstructie. moest het harmonieuze en zinvolle wereldbeeld van de fenomenologie plaatsmaken voor de differentie, de rest, de wrijving en de on-zin.

Tijdens dit congres zouden we willen nagaan welke de relevantie van fenomenologische theorieën over bijv. het beeld, het gebouw, de verbeelding, etc. nog is voor de interpretatie van hedendaagse (bouw)kunst. Vragen die aan bod kunnen komen zijn bijv.: Wat doen we met Husserls Phantasie en nadruk op de manier van verschijnen nu een groot deel van de hedendaagse kunst kunstreflexief en dus conceptueel is geworden? Wat kunnen de theorieën van Sartre, Merleau-Ponty en Heidegger nog betekenen als een zeer groot deel van de bevolking aangeeft geen aansluiting te kunnen vinden bij de hedendaagse kunst? Wat te doen met noties als eenheid en zin in een tijd dat beeldende kunstenaars zweren bij verscheidenheid, disparaatheid en betekenisloosheid? Vraagt een fenomenologie van het hedendaagse beeld om andere noties zoals bijv. die van het kader (Derrida), van het simulacrum (Baudrillard), van de virtualiteit (Deleuze), van de collectionneur / het archief, etc.?

Praktisch

De studiedag zal doorgaan op vrijdag 15 oktober 2010 in de gebouwen van de vakgroep Architectuur en Stedenbouw in de Plateaustraat 22, 9000 Gent. http://maps.google.be/maps?f=q&hl=nl&q=Jozef+Plateaustraat+22+9000+gent&ie=UTF8&ll=51.046143,3.724859&spn=0.009875,0.027874&z=16&iwloc=A


De toegang is gratis, maar gelieve wel aan te melden via Judith.Wambacq@UGent.be

De dag voorafgaand aan de studiedag, donderdag 14 oktober, vindt er een masterclass voor studenten plaats.

Het wetenschappelijk comité bestaat uit: Prof. Dr. Bart Verschaffel, (Universiteit Gent) Prof. Dr. Chris Bremmers (Radboud Universiteit Nijmegen), Prof. Dr. Arthur Cools (Universiteit Antwerpen), Drs. Christophe Van Gerrewey (Universiteit Gent), Dr. Judith Wambacq (Universiteit Gent).


Programma


15/10/2010: PHENOMENOLOGY, ARTS AND ARCHITECTURE

10.30u. registration +coffee

10.45u. welcome and introduction (Judith Wambacq, UGent)

11– 12u. Hans Rainer Sepp (Charles University Prague) – Yves Tanguy and the Theme of Freedom + introduction to the discussion by Arthur Cools (UA) (Jozef Plateauzaal)

12-13.30u. Lunch

13.30-16.30u. : Session 1: From case-study to theory (Simon Stevin-zaal)

13.30-14.50u: Christophe Van Gerrewey (Ugent)- Christian Norberg- Schulz: architecture and the existential experience"

Bart Verschaffel (Ugent)- Architecture after deconstruction: the 're-figuring' of the wall by Office Kersten Geers & David Van Severen Architects.

14.50-15.10u: break

15.10-16.30u: Hagi Kenaan (Tel Aviv University)- The Image's Address: Toward a Phenomenology of the Uncontainable

Peter Berg (Universiteit Leiden)- Heidegger en Klee. Een fenomenologische lectuur van het werk van Paul Klee

Session 2: From theory to case-study (Gustave Magnel-zaal)

13.30-14.50u: Werner Fitzner (Universität Greifswald)- Husserlian Phenomenology and Aesthetic Relativism

Helena De Preester (Ugent)- Imagination, Embodiment and Contemporary Image-Illiteracy

14.50-15.10u: break

15.10-16.30u: Christian Ferencz-Flatz (Babes-Bolyai University, Cluj, Romania)- The Empathetic Apprehension of Artifacts. A Husserlian Approach to Non-Figurative Art

Regina-Nino Kurg (Tallinn University)- Image Consciousness and Contemporary Art

16.30-17u.: break

17-18u. : Gerard Visser (Universiteit Leiden)– Georges Braque. Die Papiercollagen (Jozef Plateauzaal)

18u.: Closing drink


14/10/2010: preparing masterclass (Jozef Plateauzaal)

14u. Hans Rainer Sepp (Charles University Prague) – The Phenomenological Gaze. Possibilities of a Different Access to Art

15u. Renée van de Vall (Universiteit Maastricht) – Hedendaagse beeldende kunst en een veranderd ‘spectatorship’