vrijdag 23 april 2010

Modernity, Poetry and the Sacred - University of Antwerp, 11th may 2010

The Centre of Philosophy of Culture (University of Antwerp)
in collaboration with
the Colloquium ‘Fenomenologie, poëtica, ethiek’
invites to the conference:

Modernity, Poetry and the Sacred.
The Legacy of Hölderlin in Heidegger, Blanchot, Lacoue-Labarthe and Nancy

University of Antwerp, 11th may 2010
Stadscampus, C 101

The masterclass Art, Literature and Society, a cooperation between the departments of philosophy at the Antwerp and Tilburg Universities, analyzes the complex relations between art, culture and politics. Since Kant and the Romantics, art and culture emancipate from cognitive and religious domestication. This emancipation, however, created high expectations with regard to the possibility of reshaping society by means of a unification of art and politics. This twofold character of modernity asks for a reflection on the limits of the subject in general, the limits between the human and the divine, and those between art and other forms of poièsis.
Friedrich Hölderlin (1770 – 1843), who had an important influence on the birth of the German Frühromantik in the context of German idealism, is well known as one of the primary references of modern poetry, in which the poetic word receives an essential, original meaning. At several occasions, however, he relates this meaning directly to the experience of the sacred in which is involved the task of the poet: is it to mediate between the human and the divine or to keep them separated? The conference will focus on this interconnection between the poetic and the sacred in Hölderlins poetry and its critical evaluation in the 20th century philosophy of Martin Heidegger, Maurice Blanchot, Philippe Lacoue-Labarthe and Jean-Luc Nancy.Conference Program

10.30 Introduction by Frans van Peperstraten (University of Tilburg)
11.00 Divine Imagination. Between Hölderlin and Heidegger by Jennifer Gosetti-Ferencei (Fordham University)
11.45 response to Jennifer Gosetti-Ferencei by Chris Bremmers (Radboud University of Nijmegen)
12.05 Discussion

12.30 Lunch Break


13.30 Blanchot’s Hölderlin by Kevin Hart (University of Virginia)
14.15 Response to Kevin Hart by Arthur Cools (University of Antwerp)
14.35 Discussion

15.00 Coffee Break


15.30 On literature today and the philosophy of Lacoue-Labarthe and Nancy by Aukje van Rooden (University of Utrecht)
16.15 Discussion
16.35 Students present their outlines for their papers, speakers comment
17.30 End of conference


Place : Universiteit Antwerpen, Stadscampus C 101, Prinsstraat 13, 2000 Antwerpen.
Route Description:
Entrance: 15 € / students: 8 € (lunch and coffee included)
Registration before the 10th of May by email to livia.verbrugge@ua.ac.be

donderdag 15 april 2010

Studiedag rond 'Niets Cadeau' van Gerard Visser

NB ANDERE ZAAL CZ 005
U BENT WELKOM ZONDER RESERVERING


Plattegrond van de Campus


Op 7 mei 2010 organiseert het Gezelschap voor Fenomenologische Wijsbegeerte een studiedag rond het boek "Niets Cadeau. Een filosofisch essay over de ziel" van Gerard Visser (Universiteit Leiden). Het boek stond op de shortlist voor de Socrateswisselbeker. Tijdens de dag gaan we in gesprek met de auteur.
De dag vindt plaats aan de Universiteit van Tilburg, in het Dantebouw, begane grond DZ 5. Het begint om 11.00 en duurt tot 15.00. (binnenkomst 10.30)
Paul Cobben (UvT), Gert-Jan van der Heijden (Universiteit Leiden) en Chris Bremmers (Radboud Universiteit Nijmegen) zullen refereren. Ruud Welten (UvT) is dagvoorzitter.

Agenda

10.30 Binnenkomst
11.00 Opening door Ruud Welten
11.05 Presentatie Gerard Visser
11.45 Eerste reacties
12.00 Lunch (op eigen gelegenheid; menza en restauratie op de campus)
13.00 Referaat Gert-Jan van der Heijden en reacties
13.30 Referaat Paul Cobben en reacties
14.00 Referaat Chris Bremmers en reacties
14.30 Discussie
15.00 Slot

Een borrel in de Esplanade

Koffie, thee, lunch en borrel zijn voor eigen rekening

Beschrijving

Hoewel Socrates het als de belangrijkste opdracht in het leven van een mens beschouwde de psuchè te leren kennen, is de ziel tegenwoordig uit het wetenschappelijke en het filosofische discours verdwenen. Daar staat tegenover dat de omgangstaal het woord nog onverminderd koestert. Sterker nog, zij duldt geen equivalenten naast uitdrukkingen als 'iemand op de ziel trappen' of 'met je ziel bloot moeten'.

In dit filosofische essay wordt een lans gebroken voor de ziel. Het betoog gaat uit van de hypothese dat de ziel in de Europese filosofie is gestorven aan de illusie van haar kenbaarheid. De auteur gaat vervolgens na hoe in de moderne levensfilosofische en fenomenologische bezinning op het vraagstuk van de individualiteit een spirituele voeling met de ziel terugkeert, die is gebaseerd op de ervaring van haar ondoorgrondelijkheid.

De titel van het essay is ontleend aan het gedicht 'Niets cadeau' van Wislawa Szymborska, dat de gang van het betoog structureert.

Gerard Visser is hoofddocent cultuurfilosofie aan de Universiteit Leiden en voorzitter van het Gezelschap voor Fenomenologische Wijsbegeerte. Hij publiceerde onder andere De druk van de beleving. Filosofie en kunst in een domein van overgang en ondergang en Gelatenheid. Gemoed en hart bij Meister Eckhart.

Het Thijmessay Niets cadeau verschijnt als aflevering 97.4 in de reeks Annalen van het Thijmgenootschap.

Koop het boek bij Bol.com