maandag 4 januari 2010

Omtrent Husserls Die Krisis der europäischen Wissenschaften und die transzendentale Phänomenologie

Studiedag gezelschap voor Fenomenologie

17 februari 2010

Universiteit Antwerpen

Lokaal R.219

Referaten van telkens 45 minuten, gevolgd door discussie, twee in de voormiddag, twee in de namiddag.

10:00 Jocelyn Benoist , professeur aan de Sorbonne, directeur van de
Husserl-archieven aan de Ecole Normale Supérieur in Parijs;

-koffiepauze-

11:15 Wolfgang E. Orth , professor aan de Universität Trier, “Die Bildung des Menschen als Krisis“

-lunchpauze om 12:15-

14:00 Chris Bremmers , hoofddocent Radboud Nijmegen, bestuurslid-stichter
van het Gezelschap voor fenomenologie;

-koffiepauze-

15:15 Peter Reynaert , hoogleraar Universiteit Antwerpen, lid Gezelschap
voor fenomenologie. “Transcendentality and Facticity. The Crisis of Phenomenology?”

-einde om 16:30-

Deelname is gratis maar inschrijving is gewenst: peter.reynaert@ua.ac.be

Voor een routeplan naar de stadscampus en gebouw R : www.ua.ac.be/route