donderdag 7 januari 2010

Merleau-Ponty’s Fenomenologie van de waarneming

Symposium


De relevantie van
Merleau-Ponty’s
Fenomenologie van de waarneming


Donderdag 21 januari 2010

14.00 – 16.00 uur

Universiteit van Amsterdam, Bushuis zaal F 2.11 B, Kloveniersburgwal 48, Amsterdam

Ter gelegenheid van het verschijnen van de herziene versie van de Nederlandse ver¬taling van Phénoménologie de la perception in de serie ‘Klassieken’ bij Uitgeverij Boom wordt er een klein symposium georganiseerd rond de doorwerking en relevantie van deze belangwekkende klassieke tekst.


Programma

14:00-14.05
Laurens ten Kate, Uitgeverij Boom
Opening

14.05 – 14.30
Douwe Tiemersma, Wijsbegeerte, Erasmus Universiteit Rotterdam, vertaler:
De terugkeer naar de ambigue oorsprong van waarnemer en wereld als bevrijding

14.30 – 14.50
Erik Rietveld, Amsterdam/Cambridge, Mass., USA
Belichaamde kennis en neurowetenschappen

14.50 – 15.10
Ruud Welten, Wijsbegeerte, Tilburg
Politieke filosofie en muziektheorie

15.10 – 15.30
Brechtje Zwaneveld, o.a. Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten (AHK - Theater)
Dans en theater

15.30-15.55
Maarten Coolen, Wijsbegeerte, Universiteit van Amsterdam:
Belichaamde existentie

Na afloop: borrel

Er is een boekentafel van Uitgeverij Boom.

De deelname is gratis.


Niet alleen de Franse filosofie van Foucault, Lyotard, Derrida en anderen is veel verschuldigd aan Merleau-Ponty, ook in Nederland, Duitsland, de V.S. en in andere landen is er een brede receptie van Merleau-Ponty geweest. Deze verwerking gaat op dit ogenblik nog steeds door. Het is opmerkelijk dat dit niet alleen binnen de filosofie gebeurt, maar vooral ook op andere terreinen. Zo wordt binnen de praktische en wetenschappelijke disciplines het denken over kunst, neurale en cognitieve processen, beweging, politiek en vele andere individuele en maatschappelijke verschijnselen beïnvloed door Merleau-Ponty. Het boek Fenomenologie van de waarneming blijkt voor velen een prachtige leidraad te zijn bij het onderzoek naar de waarneming en de waargenomen wereld, naar lichaam en geest, naar allerlei aspecten van leven en samenleven. Het leidt tot verrassende perspectieven en inzichten die ook nu nog voor de filosofie, de wetenschappen en de praktische werkterreinen van groot nut kunnen zijn.
Op het symposium laten een paar filosofen en vertegenwoordigers van verschillende disciplines zien welke inspiratie zij uit het boek halen en op welke wijze het boek in hun werk wordt gebruikt.


Opgave voor deelname (niet verplicht) en contact: dt@advaitacentrum.nl, t.m.t.coolen@uva.nl en info@uitgeverijboom.nl

maandag 4 januari 2010

Omtrent Husserls Die Krisis der europäischen Wissenschaften und die transzendentale Phänomenologie

Studiedag gezelschap voor Fenomenologie

17 februari 2010

Universiteit Antwerpen

Lokaal R.219

Referaten van telkens 45 minuten, gevolgd door discussie, twee in de voormiddag, twee in de namiddag.

10:00 Jocelyn Benoist , professeur aan de Sorbonne, directeur van de
Husserl-archieven aan de Ecole Normale Supérieur in Parijs;

-koffiepauze-

11:15 Wolfgang E. Orth , professor aan de Universität Trier, “Die Bildung des Menschen als Krisis“

-lunchpauze om 12:15-

14:00 Chris Bremmers , hoofddocent Radboud Nijmegen, bestuurslid-stichter
van het Gezelschap voor fenomenologie;

-koffiepauze-

15:15 Peter Reynaert , hoogleraar Universiteit Antwerpen, lid Gezelschap
voor fenomenologie. “Transcendentality and Facticity. The Crisis of Phenomenology?”

-einde om 16:30-

Deelname is gratis maar inschrijving is gewenst: peter.reynaert@ua.ac.be

Voor een routeplan naar de stadscampus en gebouw R : www.ua.ac.be/route