maandag 16 februari 2009

Symposium 'Eckhart nu. De herontdekking van de middeleeuwse mystiek'

Inleiding

Het werk van de middeleeuwse mysticus Meister Eckhart (ca. 1260-1328) is de laatste jaren steeds sterker in de belangstelling gekomen, en dat in bredere kringen dan alleen de wetenschappelijke. In Nederland werd aan de bekendheid van Eckhart een nauwelijks te overschatten bijdrage geleverd door de vertalingen en commentaren van C.O. Jellema. Daarnaast was er aandacht van auteurs als Oek de Jong en Jan Oegema. Zeer recent verscheen nog een boek van de Leidse filosoof Gerard Visser. Maar de fascinatie voor Eckhart en zijn denken kent een vroege voorgeschiedenis in de Nederlanden. Al in de veertiende eeuw werd de mysticus hier gelezen en geprezen, maar ook veroordeeld om zijn gedurfde godsbeeld. Oude discussies en nieuwe interesses in het werk van een denker wiens belang de religie- en cultuurgeschiedenis van het christendom ver te boven gaat en die vandaag de dag velen opnieuw weet te inspireren, hebben geleid tot het initiatief om aan Eckhart een symposium te wijden voor vakgenoten èn andere geïnteresseerden. Daarbij zal het vooral gaan om de vraag hoe het werk en de invloed van Eckhart doorwerken tot in onze tijd, in de Nederlandse literatuur en daarbuiten.
klik voor info