maandag 16 februari 2009

Symposium 'Eckhart nu. De herontdekking van de middeleeuwse mystiek'

Inleiding

Het werk van de middeleeuwse mysticus Meister Eckhart (ca. 1260-1328) is de laatste jaren steeds sterker in de belangstelling gekomen, en dat in bredere kringen dan alleen de wetenschappelijke. In Nederland werd aan de bekendheid van Eckhart een nauwelijks te overschatten bijdrage geleverd door de vertalingen en commentaren van C.O. Jellema. Daarnaast was er aandacht van auteurs als Oek de Jong en Jan Oegema. Zeer recent verscheen nog een boek van de Leidse filosoof Gerard Visser. Maar de fascinatie voor Eckhart en zijn denken kent een vroege voorgeschiedenis in de Nederlanden. Al in de veertiende eeuw werd de mysticus hier gelezen en geprezen, maar ook veroordeeld om zijn gedurfde godsbeeld. Oude discussies en nieuwe interesses in het werk van een denker wiens belang de religie- en cultuurgeschiedenis van het christendom ver te boven gaat en die vandaag de dag velen opnieuw weet te inspireren, hebben geleid tot het initiatief om aan Eckhart een symposium te wijden voor vakgenoten èn andere geïnteresseerden. Daarbij zal het vooral gaan om de vraag hoe het werk en de invloed van Eckhart doorwerken tot in onze tijd, in de Nederlandse literatuur en daarbuiten.
klik voor info

maandag 2 februari 2009

foto's van de studiedag op 29-1-09


Agenda Symposia Fenomenologie

Agenda Symposia FenomenologieWij maken u graag attent op de volgende bijeenkomsten die voor u van belang zijn of kunnen zijn.

21 april Utrecht Symposium Raadszaal Achter Sint Pieter 200, 3512 BK Utrecht

In de middaguren voorafgaande aan de afscheidsrede van prof. dr. Antoine Mooij op 21 april 2009 willen de medewerkers van het Willem Pompe Instituut voor Strafrechtswetenschappen tijdens een symposium aandacht besteden aan de betekenis van de fenomenologie en hermeneutiek voor psychiatrie en strafrecht. Het programma van deze middag is als volgt:

12.00 uur: ontvangst met broodjes, koffie & thee
12.30 uur: Ruud Welten, De fenomenologische houding
13.00 uur: Damian Denys, (werktitel) Fenomenologie in de psychiatrie
13.30 uur: Chris Bremmers, Ontroering als therapeutisch affect
14.00 uur: Discussie
14.15 uur: Thee
14. 30 uur: Ferry de Jong, (werktitel) Hermeneutiek en strafrecht
14. 55 uur: Stijn Franken, (werktitel) Hermeneutiek in de strafrechtspraktijk
15. 20 uur: Discussie
15.30 uur: Afsluiting

20 mei Antwerpen Symposium Metaphors in Philosophy

Centre for Philosophy of Culture University of Antwerp

Panelsession ‘Colloquium on Phenomenology, Poetics, and Ethics’ on ‘Metaphysics, Metaphorics, Phenomenology’ (chair: Arthur Cools; papers by: Chris Bremmers, Gert-Jan van der Heiden, Frans van Peperstraten)

8-10 juli Universiteit van Antwerpen

The 59th International Congress of Phenomenology http://www.phenomenology.org
of The World Institute for Advanced Phenomenology and Learning

Transcendentalism Revisited

1 september Tilburg Jaarvergadering Gezelschap

Gezelschap voor Fenomenologische Wijsbegeerte ‘Fenomenologie en Literatuur’ – keynotelecture: Simon Critchley

25 september Antwerpen Studiedag

Gezelschap voor Fenomenologische Wijsbegeerte / Colloquium Fenomenologie, Poetica en Ethiek - Universiteit Antwerpen - 10.00 tot 16.15 u. http://gezfenw.blogspot.com/


Omtrent Husserls Die Krisis der europäischen Wissenschaften und die
transzendentale Phänomenologie

- Jocelyn Benoist, professeur aan de Sorbonne, directeur van de
Husserl-archieven aan de Ecole Normale Supérieur in Parijs;

- Chris Bremmers, universitair docent Radboud Universiteit Nijmegen, bestuurslid en mede-oprichter van het Gezelschap voor Fenomenologische Wijsbegeerte;

- Daniele Giovannangeli, professeur ordinaire aan de Université de Liège,
directeur onderzoeksgroep Phénoménologies;

- Peter Reynaert, hoogleraar Universiteit Antwerpen, lid Gezelschap voor Fenomenologische Wijsbegeerte

9-10 oktober Brussel VII Forum of the International Federation of Daseinsanalyse

What could unfold phenomenology in the field of psychotherapy?

Najaar: Academia vitae, Deventer

Studiedag Gezelschap voor Fenomenologische Wijsbegeerte: Fenomenologie en economie