woensdag 29 oktober 2008

Call for papers Jaarvergadering 1 september 2009


Jaarvergadering Gezelschap voor Fenomenologische Wijsbegeerte

FENOMENOLOGIE EN LITERATUUR

Call for papers

Datum en plaats: dinsdag 1 september 2009, Universiteit van Tilburg

Fenomenologen doen opvallend vaak een beroep op literaire teksten. Zo worden onder anderen Marcel Proust, Franz Kafka, Robert Musil, Claude Simon of meer hedendaagse auteurs veelvuldig ten tonele gevoerd. Vanwaar deze fascinatie? Waarom doen fenomenologisch georiënteerde filosofen graag een beroep op de literatuur? Wat houdt dit 'beroep doen op' eigenlijk in? Wat is de vorm van de kennis die dat oplevert? En hoe verschilt deze van wat de wetenschap ons kan aanreiken? Wat is de waarheidsclaim van de literatuur en waarom valt deze juist bij de fenomenologische stroming in de filosofie in goede aarde? Gaat het daarbij slechts om voorbeelden of om een meer adequate beschrijving van fenomenen? In het laatste geval: moet de fenomenologie zich dan maar niet helemaal aan de literatuur overgeven?


Wie van de leden van het gezelschap over één of meer elementen uit dit complex van vragen tijdens deze dag een bijdrage wil geven in de vorm van een voordracht, wordt uitgenodigd om een korte beschrijving te zenden naar Ruud Welten op: R.B.J.M.Welten@uvt.nl. De deadline voor de inzending is 1 februari 2009. De redactie van deze dag wordt gevormd door Frans van Peperstraten en Ruud Welten.

dinsdag 28 oktober 2008