woensdag 25 juni 2008

Jaarvergadering 2008 FENOMENOLOGIE EN CULTUURFILOSOFIE

Jaarvergadering
Gezelschap voor Fenomenologische Wijsbegeerte

Fenomenologie en cultuurfilosofie

Universiteit Antwerpen
Vrijdag 19 september 2008

Programma

10.00 – 10.30 Welkom en koffie
10.30 – 10.45 Inleiding door dr. A. Cools
10.45 – 11.30 Openingslezing door Prof. dr. E. W. Orth: ‘Kultur als intentionale Wirklichkeit’
11.30 – 12.00 Coreferaat van Prof. dr. J.-P. Wils
12.00 – 12.30 Discussie

Lunch

13.45 – 14.00 Nieuws en mededelingen door dr. G. Visser
14.00 – 15.00 Ontologie en cultuur. Husserls Krisis der Europäischen Wissenschaften door Prof. dr. P. Reynaert, gevolgd door discussie
15.15 – 16.30 Kulturphilosophie und Daseinsanalyse in der Davoser Disputation door Prof. dr. G. Van Eekert (met een coreferaat van Prof. dr. G. Vanheeswijck)
16.45– 17.30 Tekstseminarie ‘Kultur der Angst’ uit het boek van E.W. Orth Was ist und was heiβt « Kultur»? met commentaar van dr. C. Bremmers en repliek van Prof. dr. E.W. Orth

Locatie: Stadscampus UA, Prinsstraat 13, B-2000 Antwerpen, zl. R-231.
Kosten (incl. lunch): € 20,-- / leden € 10,-- te betalen bij aankomst.
Inlichtingen en opgave: arthur.cools@ua.ac.be