vrijdag 25 april 2008

COLLOQUIUM FENOMENOLOGIE, POETICA EN ETHIEK

Symposium

Odile Heynders (Taal- en Cultuurstudies)
Frans van Peperstraten (Filosofie)
in samenwerking met de Onderzoekschool Letteren


Literatuur en engagement

Universiteit van Tilburg
Donderdag 15 mei 2008, 10.30 -17.15 uur

Dante building (gebouw D), zaal DZ 8
Route: 
www.uvt.nl/contactWelke rol spelen schrijvers in het contem¬po¬rai¬ne politiek-maatschappelijke debat? Als we verschillende internationaal publiceren¬de auteurs als Orhan Pamuk, J.M. Coetzee, Salman Rushdie of Michel Houellebecq volgen, zien we dat zij in hun romans politieke posities beschrijven en becommen¬ta¬riëren, zonder dat zij hun lezers een expliciete ideologie opdringen. Zij willen met hun teksten een bepaalde kritische bewustwording aan de orde stellen, maar waken er voor het kunstwerk tot pamflet te maken. In de Nederlandstalige literatuur zien we een verge¬lijk¬baar fenomeen van toenemende politieke interesse in romans van Joost Zwagerman, Arnon Grunberg en bijvoorbeeld Désanne van Brederode. Deze auteurs voeren ook buiten hun literaire werk het woord over politieke kwesties (in columns, op televisie en weblogs).

Deze voorbeelden roepen de vraag op óf, waarom en hoe literatuur in staat is twee valkuilen te vermijden: die van het moralisme en de eenzijdige politieke stellingname enerzijds en die van de existentiële en maatschappelijke vrijblijvendheid anderzijds. Het symposium beoogt een bespreking van verschillende cases en van daaruit een nade¬re conceptualisering van begrippen als ‘politiek’, ‘autonomie van de kunsten’ en ‘engagement’. We willen zowel filosofen als letterkundigen aan het woord laten komen. In een slotdiscussie zal gepoogd worden een aantal cases overstijgende con¬clu¬sies te formuleren.

Voor deelname kunt u zich vóór 6 mei a.s. aanmelden bij Carine Zebedee (fgw.dtc@uvt.nl).FACULTEIT GEESTESWETENSCHAPPEN

Dagprogramma10.30 uur Ontvangst en opening door dagvoorzitter: Frans van Peperstraten (Tilburg)


10.45 uur Openingsstatement: Sander Bax (Tilburg)


11.00 - 12 30 uur Dirk De Schutter (Brussel)
Over kampliteratuur

Wilbert Smulders (Utrecht)
Willem Frederik Hermans: Autonomie als engagement


Lunch


13.30 - 15.00 uur Frans Willem Korsten (Leiden, Rotterdam)
Manieren van lezen als politieke dispositie

Peter de Graeve (Antwerpen)
De existentie resisteert. Over macht en onmacht van woord en beeld


15.15 - 16.45 uur Josef Früchtl (Amsterdam)
A fresh start: Aesthetics and Politics
Initiated by Jacques Rancière

Odile Heynders (Tilburg)
Osama op het nachtkastje. Politieke strategieёn in recente romans van vrouwelijke auteurs


16.45 - 17.15 uur Slotdiscussie


17.15 uur Borrel

dinsdag 22 april 2008

Studiedag 12 juni: de fenomenologische instelling

Zoals eerder vermeld, vindt op 12 juni a.s. een studiedag plaats over een kernthema van de fenomenologie: de fenomenologische instelling.

Op deze dag zullen Peter Reynaert (Antwerpen) en Chris Bremmers (Nijmegen) een inleiding verzorgen over de fenomenologische instelling bij resp. Husserl en Heidegger. Zij zullen zich bij die inleiding concentreren op een kerntekst, die elke deelnemer dient te hebben gelezen. Op de website van het Gezelschap vindt u de vermelding van de teksten:

U wordt geacht deze teksten zelf te raadplegen in uw universiteitsbibliotheek. De teksten worden dus niet per post of e-mail verstuurd.

De bijeenkomst vindt plaats op de Radboud Universiteit te Nijmegen, Campus Heyendaal, Thomas van Aquinostraat 6
Studeon 1

Dagindeling:
10.00 ontvangst
10.30-12.30 Peter Reynaert (Husserl)
12.30-14.00 Lunch
14.00-16.00 Chris Bremmers (Heidegger)
16.00-17.00 borrel.

Het is noodzakelijk om u voor deze dag aan te melden. Dit kan via dit e-mailadres: ruud.welten#xs4all.nl (vervang # handmatig door @)