maandag 3 december 2007

Studiedag Paul Ricoeur: filosofie en poëzie

Werkverband Ricoeur

Vrije Universiteit, Amsterdam
woensdag 30 januari 2008

Programma

10.30 – 10.50 Welkom en koffie
10.50 – 12.30 Lezing prof. dr. Th. de Boer: ‘Van poëzie naar filosofie en weer terug’
12.30 – 13.30 Lunch
13.30 – 13.45 Nieuws en mededelingen
13.45 – 15.00 Tekstlezing: ‘Le symbole donne à penser’
De te lezen tekst wordt aan de deelnemers vooraf ter beschikking gesteld
15.00 – 15.15 Theepauze
15.15 – 16.00 Presentatie Marianne Moyaert: Ricoeur, identiteit en dialoog
16.00 – 16.45 Presentatie n.t.b.
16.45 ­– 17.05 Presentatie n.t.b.
17.05 – 17.15 Afspraken en sluiting

Locatie: De Boelelaan 1105, Amsterdam, zl. 13A/11.
Kosten: € 20,-- / studenten € 15,-- (incl. lunch), te betalen bij aankomst.
Inlichtingen en opgave: JM.Halsema@ph.vu.nl

Het werkverband Ricoeur, opgericht 19 januari 2007, verenigt filosofen en theologen in het Nederlandstalige gebied, die zich bezighouden met de filosofie van Ricoeur. Het werkverband organiseert studiedagen en bevordert de bestudering van het werk van Ricoeur. Informatie: christophe.brabant@theo.kuleuven.be, e.p.schaafsma@theo.uu.nl en tlhettema@hetnet.nl.