zondag 28 oktober 2007

COLLOQUIUM - FENOMENOLOGIE, POETICA EN ETHIEK

JEAN-LUC NANCY: DE KUNST VAN HET DENKEN

Algemene opzet
In oktober 2007 verscheen bij Uitgeverij Klement de bundel ‘Jean-Luc Nancy. De kunst van het denken’ onder redactie van Ignaas Devisch, Peter De Graeve en Joost Beerten; www.uitgeverijklement.be). Het ‘Colloquium Fenomenologie, Poetica en Ethiek’ (RU Nijmegen, Chris Bremmers i.s.m. Arthur Cools, Antwerpen en Frans van Peperstraten, Tilburg) vatte van daaruit het plan op om een van zijn jaarlijkse studiedagen hieraan te wijden.

De studiedag vindt plaats op donderdag 20 december. Ignaas Devisch zal die dag het colloquium ontvangen op de Arteveldehogeschool, Sint-Annaplein 31 te Gent. Plaats van bijeenkomst is de Hemptinnesalon.

Programma

11u-13u, voorgezeten door Peter De Graeve

1.
Lezing: Henk Oosterling – Arts & crafts als interesse Kleine pedagogie van gericht reflectieve tasten
Referaat: Ignaas Devisch

2.
Lezing: Alena Alexandrova: Thinking Painting. Of Places and Intensities
Referaat: Aukje van Rooden


13u: middagpauze

14u-17, voorgezeten door Ignaas Devisch

14u-15u15
Lezing: Michiel Besters – De onthulling van het "eigen" lichaam. Een post-fenomenologische analyse van Stelarc
Referaat: Peter De Graeve

15u15-15u30: koffiepauze

15u30-17u
Statements over het boek: Frans van Peperstraten en Chris Bremmers, en afrondende discussieDeelname graag ten laatste op 10 december bevestigen via mail bij ignaas.devisch@arteveldehs.be of ignaasdevisch@scarlet.be

donderdag 18 oktober 2007

Colloquium on Phenomenology – Phenomenology, Poetics, and Ethics

Symposium : Kafka and Philosophy – Phenomenology and Poetics
Faculty of Humanities – Charles University of Prague
Institut of Philosophy – Academy of Sciences of Czech Republic

Monday 19th-Wednesday 21st of November 2007
Meeting room of the Institute of Philosophy of the Academy of Sciences of Czech Republic.
Jilská 1, Prague 1

Karel Novotny & Chris Bremmers

Program:

Monday 19th Kafka and Philosophy

10.30-12.00 Emerson College – Special Guest Lecture on Kafka

Tobias Nikolaus Klass – Kafka as a philosopher. An exploration why Kafka can be seen not just as a “Dichter” but as a philosopher of his own. The focus will be on Kafka’s perhaps most famous text “Vor dem Gesetz”. The aim of reading the text is to show why Kafka’s “kafkaesque” stories are not simply “literature” but descriptions of the world in which a special kind of “truth” appears

Initial meeting of participating speakers

13.30-17.30- Seminar on Kafka and Philosophy
Thuy Vu – Kafkas Gehilfen
Nathan van Camp - The Resignation of Franz Kafka: Two Interpretations
Erik Oger – On Kafka’s ‘Der Kreisel’
Vivian Liska – On Kafka in Agamben and Benjamin

Tuesday 20th Phenomenology, Poetics and Ethics

10.00 – 13.00 Chris Bremmers : Phenomenology and Poetics: singularity, symbolisation and transcendance

Petr Kouba : Heidegger’s Exegesis of Hölderlin as Point of Departure for a New Approach to Insanity

Martin Nitsche : The Role of Silence in Heideggers Phenomenology of (Poetical) Language

15.00 – 18.00 Hans Rainer Sepp : On ‘Huysmans, ‘A Rebours’

Alice Klikova : Oneself as a Story?

Isabelle Wienand: What is the Content of Happiness?


Wednesday 21st Phenomenology, Poetics and Ethics (Cont.)

10.00-12.00 Gian Maria Raimondi: Das Auge, das in das Auge der Tiefe sah. Die Phänomenologie Robert Walsers
Martin Ďurďovič : Phenomenology and Hermeneutics


Participating speakers:

Chris Bremmers (Radboud University Nijmegen, The Netherlands),
Nathan van Camp (University of Antwerpen, Belgium),
Martin Durdovic (Olomouc),
Josef Fulka (Charles University Praha, Tsjechië),
Tobias Klass (Bergische Universität Wuppertal, BRD),
Alice Klikova (Charles University Praha, Tsjechië),
Petr Kouba (Charles University Praha, Tsjechïe),
Vivian Liska (University of Antwerpen, Belgium),
Martin Nitsche (Usti nad Labem),
Karel Novotny (Charles University Praha, Tsjechïe),
Erik Oger (University of Antwerpen, Belgium),
Gian Maria Raimondi (University of Firenze, Italy)
Hans-Rainer Sepp (Charles University Praha, Tsjechië),
Thuy Vu (Bergische Universität Wuppertal, BRD)
Isabelle Wienand (Radboud University Nijmegen/ University of Fribourg, Switserland)

maandag 8 oktober 2007

fenomenologie en ethiek, Nijmegen, 12 november

Wat is de winst, het voordeel of de meerwaarde van een fenomenologische benadering voor de ethiek?

12 november van 14:45 tot 17:45 uur

14:45-14:50 Welkom: Dr. C. Aydin (dagvoorzitter)

14:50-15:10 Prof. dr. Jacques De Visscher:
Ethiek van de bestemming
15:10-15:40 Discussie

15:40-16:00 Dr. Chris Bremmers:
Fenomenologie als ethiek: protoethiek
16:00-16:30 Discussie

16:30-16:40 Korte pauze

16:40-17:00 Dr. Ruud Welten:
Sartres tragiek: ethiek is onmogelijk en onvermijdelijk tegelijkertijd
17:00-17:30 Discussie

17:30-17:45 Slotbeschouwing: Prof. dr. P. van Tongeren


Geïnteresseerden worden verzocht zich per ommegaande aan te melden bij Wouter Sanderse (w.sanderse@phil.ru.nl). Zou u bij uw aanmelding nog twee andere zaken kunnen aangeven?

Ten eerste:
Het boek De vele gezichten van de fenomenologie, C. Aydin (red), Kampen: Klement/Pelckmans wordt u tegen een gereduceerde prijs van 20 procent aangeboden. U betaalt dan slechts 16 euro. Aan het boek hebben bijgedragen: C. Aydin, W. Dekkers, G.J. van der Heiden, S. IJsseling, A. Peperzak, P. van Tongeren, V. Vasterling, B. Vedder, J. De Visscher en R. Welten. Zou u bij uw aanmelding willen aangeven of u van dit aanbod gebruik wilt maken?

Ten tweede:
Na het symposium is er gelegenheid om (op eigen kosten) samen te gaan dineren. Als u daarop prijs stelt, kunt u dit ook bij uw aanmelding kenbaar maken.

zondag 7 oktober 2007

Studiedag : Derrida en Ricoeur over de taal

Colloquium Fenomenologie – Fenomenologie, Poëtica en Ethiek

Studiedag : Derrida en Ricoeur over de taal
Faculteit der Filosofie
Radboud Universiteit Nijmegen

Vrijdag 9 November 2007
Zaal E 3.20

Colloquium-Languages: English/Dutch/German

Aanmelding: cbremmers@phil.ru.nl
Programma:

10.30-12.30 Moderation: Chris Bremmers

Ricoeur and Derrida on Writing and Metaphor
Gert-Jan van der Heiden (Radboud Universiteit Nijmegen)

Interventions (plenary discussion)
Erik Oger, Eddo Evink, Andris Breitling


13.30-17.30 Moderation: Gert-Jan van der Heiden

Kaders. Enkele kanttekeningen* [Frameworks. A few annotations]
Erik Oger (Universiteit van Antwerpen)

Horizonte der Dissemination
Eddo Evink (Universiteit van Groningen)

Sprachliche Gastfreundschaft. Paul Ricoeur und das Problem der Übersetzung
Andris Breitling (Universität Rostock)

* Erik Oger, Jacques Derrida, Een inleiding & (J. Derrida 'La vérité en peinture', esp. pp. 44-94).