woensdag 12 september 2007

Renée D.N. van Riessen Boekpresentatie

Uitnodiging voor de presentatie van
Renée D.N. van Riessen
Man as a Place of God, Levinas’ Hermeneutics of Kenosis
Springer Dordrecht 2007 (Amsterdam Studies in Jewish Thought 13 )
op vrijdag 12 oktober in de Aula van de Protestantse Theologische Universiteit in Kampen (Oudestraat 6)

Programma:

14.30 welkom en introductie door Prof. Reinier Munk (R.U. Leiden; hoofdredacteur van Amsterdam Studies in Jewish Thought)
14.45 aanbieding door de auteur van het eerste exemplaar aan prof. dr. J. van der Hoeven, emeritus hoogleraar wijsbegeerte aan de Vrije Universiteit
15.00 gesproken recensie van Man as a Place of God door dr. Laurens ten Kate, universitair docent godsdienstfilosofie aan de Universiteit voor Humanistiek
15.20 muzikaal intermezzo: twee Spaanse Dansen van Isaac Albéniz worden uitgevoerd door Evelyn Vaalburg (viool) en Bob Vaalburg (piano).
15.30 theologische reflectie op Levinas’ denken over kenosis door dr. Akke van der Kooi , universitair docent dogmatiek aan de Protestantse Theologische Universiteit
Na afloop is er een informeel samenzijn in de koffiekamer van de universiteit (Koornmarkt 1) waarbij u het boek kunt bekijken en desgewenst bestellen.

U bent van harte welkom. Met het oog op de voorbereiding is aanmelding echter noodzakelijk. Dit kan per email aan rdnvanriessen@pthu.nl of per post aan dr. Renée van Riessen, p/a PThU, vestiging Kampen; Postbus 5021, 8260 GA Kampen