vrijdag 22 juni 2007

Jaarvergadering 2007 AFFECIVITEIT EN FENOMENOLOGIE

Datum: vrijdag 7 september 2007

Plaats: Faculteit der Wijsbegeerte, Universiteit Leiden, Witte Singel 25, gebouw: Vrieshof 4, zaal: 008

NB Graag opgeven via rwelten#gmail.com (vervang # handmatig door @)

De derde sessie van Chris Bremmers en Arthur Cools komt te vervallen.


Programma:

9.45 Ontvangst: kantine, gebouw Vrieshof 4

10.15 Lezing dr. Rolf Kühn (Freiburg): Selbstaffektion, Gefühl und Existenz

11.15 Pauze

11.30 Forumdiscussie

12.30 Lunch

14.00 Sectiebijeenkomsten naar keuze (2 en 3 in het Nederlands, 1. Duits, Engels):

1. Dr. Rolf Kühn, Dr. Ruud Welten: Michel Henry over de kritiek op het subject (affectiviteit en fenomenologie) (Vrieshof zaal 008)

2. Prof. dr. Antoine Mooij: Ruimte, tijd en schuld in de psychose (psychiatrie en fenomenologie) (Vrieshof zaal 005)


16.30 Afsluiting met een drankje