vrijdag 22 juni 2007

Jaarvergadering 2007 AFFECIVITEIT EN FENOMENOLOGIE

Datum: vrijdag 7 september 2007

Plaats: Faculteit der Wijsbegeerte, Universiteit Leiden, Witte Singel 25, gebouw: Vrieshof 4, zaal: 008

NB Graag opgeven via rwelten#gmail.com (vervang # handmatig door @)

De derde sessie van Chris Bremmers en Arthur Cools komt te vervallen.


Programma:

9.45 Ontvangst: kantine, gebouw Vrieshof 4

10.15 Lezing dr. Rolf Kühn (Freiburg): Selbstaffektion, Gefühl und Existenz

11.15 Pauze

11.30 Forumdiscussie

12.30 Lunch

14.00 Sectiebijeenkomsten naar keuze (2 en 3 in het Nederlands, 1. Duits, Engels):

1. Dr. Rolf Kühn, Dr. Ruud Welten: Michel Henry over de kritiek op het subject (affectiviteit en fenomenologie) (Vrieshof zaal 008)

2. Prof. dr. Antoine Mooij: Ruimte, tijd en schuld in de psychose (psychiatrie en fenomenologie) (Vrieshof zaal 005)


16.30 Afsluiting met een drankje

woensdag 13 juni 2007

leesgroep G r u n d r i s s e van Marx

De Grundrisse van Marx blijkt een opmerkelijk fenomenologische tekst te zijn!
We lezen met een groepje geïnteresseerden de Grundrisse van Karl Marx. Heb je interesse? Neem even contact op.
rm.welten#planet.nl (vervang # handmatig door @, dit om automatisch emailverkeer te voorkomen...)
Ruud Welten