woensdag 30 mei 2007

Colloquium Fenomenologie – Fenomenologie, Poëtica en Ethiek

Chris Bremmers (Nijmegen), Arthur Cools (Antwerpen), Frans van Peperstraten (Tilburg)
2 juli 2007

Studiedag: existentiële fenomenologie en poetica
Proust - Lucebert
Radboud Universiteit Nijmegen – zaal E 2.68

Svp aanmelden: cbremmers@phil.ru.nl

Programma:

10.00 – 10.30 Ontvangst

10.30 – 12.00 Dr. Rosa Slegers (Fordham University New York USA)
Courageous Vulnerability: Ethics and 
Knowledge in Proust's ‘A la recherche du temps perdu’. Approached through 
the Philosophies of Bergson, James, and Marcel

12.00 – 14.00 Lunch – Werklunch Colloquium-leden

14.00 – 15.00 Prof. dr. Anja de Feijter (Nijmegen):
'er is alles'. 'er is' - gedichten in de vroege poëzie van Lucebert

15.00 – 16.00 Dr. Odile Heynders (Tilburg):
Lucebert en de werkelijkheid (n.a.v. Cyrille Offermans: ‘Vlek als levenswerk. Lucebert op papier, Historische Uitgeverij, Groningen 2006)

16.00 – 17.00 Dr. Chris Bremmers (Nijmegen):
Overgankelijkheid als existentiële en poëtische zinfiguur. Een lectuur van ‘Er is ik en er is’ in het bestek van Luceberts ‘roepingsgedichten’
Inleiding ethiek - PAGE 2

zaterdag 5 mei 2007

volgende ledendag 7 september

De volgende ledendag is gepland op 7 september. De Duitse fenomenoloog Rolf Kühn zal dan onze gast zijn.

donderdag 3 mei 2007

Colloquium Fenomenologie - fenomenologie, poëtica, ethiek

Aankondiging van de studiedag:

Singulariteit en herhaling. Over de lotgevallen van de subjectiviteit in de conditie van de moderniteit.
Woensdag 16 mei in de Annex van de stadscampus aan de Rodestraat van de Universiteit Antwerpen.
Gelieve uw aanwezigheid vooraf te melden via email naar volgend adres: Arthur.Cools@ua.ac.be

Programma:

09.30 Inleiding
Arthur Cools (Universiteit Antwerpen)

10.00. – 11.15
Herinnering en herhaling. Kierkegaards dialectiek van de zelfwording
Johan Taels (Universiteit Antwerpen)

11.15 – 12.30
Het instantane of het ogenblik in de ogenblik - overwegingen bij Heideggers opvatting van het erzijn als 'Augenblicksstätte des Seins'
Chris Bremmers (Radboud Universiteit Nijmegen)

Middagspauze

14.00 – 15.15
De echo van Philippe Lacoue-Labarthe
Frans van Peperstraten (Universiteit van Tilburg)


15.15 – 16.30
Sujet Souverain: à partir d'un séminiare inédit de Jacques Derrida
Michel Lisse (Université catholique de Louvain)

Rolf Kuhn in Nijmegen 16 mei a.s.

Real Challenges to Contemporary Theology

is a series of one-day conferences with international scholars to stimulate collaborative reflection on future teaching and research within departments of religious studies and theology. It is a project of the Heyendaal Institute, the Faculties of Religious Studies and Theology of the Radboud University Nijmegen, and Noster, the Netherlands School for Advanced Studies in Theology and Religion.
Next conference: 16 May 2007
Participation: Free
Info and registration:
Stephan van Erp
Postbus 9103
6500 HD Nijmegen
Tel.: 024 3611503
s.vanerp@hin.ru.nl

ledendag 4 mei Leiden

De ledendag wordt gehouden in het Leidse universiteitscomplex aan de Witte Singel, Vrieshof 2 (voormalig gebouw 1170) zaal 004, 12.00-17.00. We beginnen met een werklunch en zullen daarna de toegestuurde tekst met elkaar bespreken.