maandag 3 december 2007

Studiedag Paul Ricoeur: filosofie en poëzie

Werkverband Ricoeur

Vrije Universiteit, Amsterdam
woensdag 30 januari 2008

Programma

10.30 – 10.50 Welkom en koffie
10.50 – 12.30 Lezing prof. dr. Th. de Boer: ‘Van poëzie naar filosofie en weer terug’
12.30 – 13.30 Lunch
13.30 – 13.45 Nieuws en mededelingen
13.45 – 15.00 Tekstlezing: ‘Le symbole donne à penser’
De te lezen tekst wordt aan de deelnemers vooraf ter beschikking gesteld
15.00 – 15.15 Theepauze
15.15 – 16.00 Presentatie Marianne Moyaert: Ricoeur, identiteit en dialoog
16.00 – 16.45 Presentatie n.t.b.
16.45 ­– 17.05 Presentatie n.t.b.
17.05 – 17.15 Afspraken en sluiting

Locatie: De Boelelaan 1105, Amsterdam, zl. 13A/11.
Kosten: € 20,-- / studenten € 15,-- (incl. lunch), te betalen bij aankomst.
Inlichtingen en opgave: JM.Halsema@ph.vu.nl

Het werkverband Ricoeur, opgericht 19 januari 2007, verenigt filosofen en theologen in het Nederlandstalige gebied, die zich bezighouden met de filosofie van Ricoeur. Het werkverband organiseert studiedagen en bevordert de bestudering van het werk van Ricoeur. Informatie: christophe.brabant@theo.kuleuven.be, e.p.schaafsma@theo.uu.nl en tlhettema@hetnet.nl.

maandag 5 november 2007

Herinnering: Fenomenologie en Ethiek Symposium Nijmegen

zie http://www.ru.nl/cve/actueel/agenda/2007/cve_symposium/

vrijdag 2 november 2007

vacature Nijmegen

vacature voor een promovendus.

PhD student position (1,0 fte)

Faculteit der Filosofie
Maximum salary: Euro 1.956,- gross/month
Vacancynumber: 26.03.07
Closing date: 28-11-2007

Job description
The Department of Metaphysics and Epistemology of the Faculty of Philosophy at Radboud University Nijmegen (Netherlands) seeks an outstanding PhD student for a project within the research programme 'The Project of a Hermeneutic Philosophy'. A description of this program can be found at http://www.ru.nl/filosofie/metafysica.
The four-year PhD position involves the writing of a doctoral dissertation, teaching at the Faculty of Philosophy, and participation in the activities of the department and the research programme.
Application should include a CV as well as a description of the project the applicant would like to carry out (research proposal of no more than 3000 words).

Requirements
Candidates should possess an MA (or equivalent) in philosophy. They should be fluent in English and should be able to read French or German.

Organization
The Faculty of Philosophy carries out teaching and research in all domains of philosophy and has approx. 300 full-time students and 55 teachers and researchers. The research of the Department of Metaphysics and Epistemology focuses on the hermeneutic tradition in the 19th century (Schleiermacher, Dilthey), as well as on the authors that continued this tradition in the course of the 20th century from a phenomenological perspective (Heidegger, Gadamer, Ricoeur, Derrida). This line of research mainly focuses on the meaning and status of being, language, and truth in the hermeneutic tradition. In addition, the relation of hermeneutic philosophy to scholastic philosophy and to the philosophy of the Enlightenment is studied.
Website: http://www.ru.nl/filosofie

Conditions of employment
Maximum employment: 1,0
Maximum salary per month, based on fulltime employment: Euro 1.956,-
Salary scale: P
Duration of contract: 1 year, with a three-year extension after a positive evaluation.

Additional information
Prof. dr. B.H. Vedder
Telephone: 024-3612166
E-mail: b.vedder@phil.ru.nl

Dr. G.J. van der Heiden
Telephone: 024-3616227
E-mail: g.vdheiden@phil.ru.nl

Application
You can apply for the job (mention the vacancynumber 26.03.07) before 28-11-2007 by sending your application to:

Radboud Universiteit Nijmegen,
Dienst P en O, afdeling PMO
Postbus 7005, 6503 GM Nijmegen
E-mail: vacatures@dpo.ru.nl

Telephone: 024-3611173

zondag 28 oktober 2007

COLLOQUIUM - FENOMENOLOGIE, POETICA EN ETHIEK

JEAN-LUC NANCY: DE KUNST VAN HET DENKEN

Algemene opzet
In oktober 2007 verscheen bij Uitgeverij Klement de bundel ‘Jean-Luc Nancy. De kunst van het denken’ onder redactie van Ignaas Devisch, Peter De Graeve en Joost Beerten; www.uitgeverijklement.be). Het ‘Colloquium Fenomenologie, Poetica en Ethiek’ (RU Nijmegen, Chris Bremmers i.s.m. Arthur Cools, Antwerpen en Frans van Peperstraten, Tilburg) vatte van daaruit het plan op om een van zijn jaarlijkse studiedagen hieraan te wijden.

De studiedag vindt plaats op donderdag 20 december. Ignaas Devisch zal die dag het colloquium ontvangen op de Arteveldehogeschool, Sint-Annaplein 31 te Gent. Plaats van bijeenkomst is de Hemptinnesalon.

Programma

11u-13u, voorgezeten door Peter De Graeve

1.
Lezing: Henk Oosterling – Arts & crafts als interesse Kleine pedagogie van gericht reflectieve tasten
Referaat: Ignaas Devisch

2.
Lezing: Alena Alexandrova: Thinking Painting. Of Places and Intensities
Referaat: Aukje van Rooden


13u: middagpauze

14u-17, voorgezeten door Ignaas Devisch

14u-15u15
Lezing: Michiel Besters – De onthulling van het "eigen" lichaam. Een post-fenomenologische analyse van Stelarc
Referaat: Peter De Graeve

15u15-15u30: koffiepauze

15u30-17u
Statements over het boek: Frans van Peperstraten en Chris Bremmers, en afrondende discussieDeelname graag ten laatste op 10 december bevestigen via mail bij ignaas.devisch@arteveldehs.be of ignaasdevisch@scarlet.be

donderdag 18 oktober 2007

Colloquium on Phenomenology – Phenomenology, Poetics, and Ethics

Symposium : Kafka and Philosophy – Phenomenology and Poetics
Faculty of Humanities – Charles University of Prague
Institut of Philosophy – Academy of Sciences of Czech Republic

Monday 19th-Wednesday 21st of November 2007
Meeting room of the Institute of Philosophy of the Academy of Sciences of Czech Republic.
Jilská 1, Prague 1

Karel Novotny & Chris Bremmers

Program:

Monday 19th Kafka and Philosophy

10.30-12.00 Emerson College – Special Guest Lecture on Kafka

Tobias Nikolaus Klass – Kafka as a philosopher. An exploration why Kafka can be seen not just as a “Dichter” but as a philosopher of his own. The focus will be on Kafka’s perhaps most famous text “Vor dem Gesetz”. The aim of reading the text is to show why Kafka’s “kafkaesque” stories are not simply “literature” but descriptions of the world in which a special kind of “truth” appears

Initial meeting of participating speakers

13.30-17.30- Seminar on Kafka and Philosophy
Thuy Vu – Kafkas Gehilfen
Nathan van Camp - The Resignation of Franz Kafka: Two Interpretations
Erik Oger – On Kafka’s ‘Der Kreisel’
Vivian Liska – On Kafka in Agamben and Benjamin

Tuesday 20th Phenomenology, Poetics and Ethics

10.00 – 13.00 Chris Bremmers : Phenomenology and Poetics: singularity, symbolisation and transcendance

Petr Kouba : Heidegger’s Exegesis of Hölderlin as Point of Departure for a New Approach to Insanity

Martin Nitsche : The Role of Silence in Heideggers Phenomenology of (Poetical) Language

15.00 – 18.00 Hans Rainer Sepp : On ‘Huysmans, ‘A Rebours’

Alice Klikova : Oneself as a Story?

Isabelle Wienand: What is the Content of Happiness?


Wednesday 21st Phenomenology, Poetics and Ethics (Cont.)

10.00-12.00 Gian Maria Raimondi: Das Auge, das in das Auge der Tiefe sah. Die Phänomenologie Robert Walsers
Martin Ďurďovič : Phenomenology and Hermeneutics


Participating speakers:

Chris Bremmers (Radboud University Nijmegen, The Netherlands),
Nathan van Camp (University of Antwerpen, Belgium),
Martin Durdovic (Olomouc),
Josef Fulka (Charles University Praha, Tsjechië),
Tobias Klass (Bergische Universität Wuppertal, BRD),
Alice Klikova (Charles University Praha, Tsjechië),
Petr Kouba (Charles University Praha, Tsjechïe),
Vivian Liska (University of Antwerpen, Belgium),
Martin Nitsche (Usti nad Labem),
Karel Novotny (Charles University Praha, Tsjechïe),
Erik Oger (University of Antwerpen, Belgium),
Gian Maria Raimondi (University of Firenze, Italy)
Hans-Rainer Sepp (Charles University Praha, Tsjechië),
Thuy Vu (Bergische Universität Wuppertal, BRD)
Isabelle Wienand (Radboud University Nijmegen/ University of Fribourg, Switserland)

maandag 8 oktober 2007

fenomenologie en ethiek, Nijmegen, 12 november

Wat is de winst, het voordeel of de meerwaarde van een fenomenologische benadering voor de ethiek?

12 november van 14:45 tot 17:45 uur

14:45-14:50 Welkom: Dr. C. Aydin (dagvoorzitter)

14:50-15:10 Prof. dr. Jacques De Visscher:
Ethiek van de bestemming
15:10-15:40 Discussie

15:40-16:00 Dr. Chris Bremmers:
Fenomenologie als ethiek: protoethiek
16:00-16:30 Discussie

16:30-16:40 Korte pauze

16:40-17:00 Dr. Ruud Welten:
Sartres tragiek: ethiek is onmogelijk en onvermijdelijk tegelijkertijd
17:00-17:30 Discussie

17:30-17:45 Slotbeschouwing: Prof. dr. P. van Tongeren


Geïnteresseerden worden verzocht zich per ommegaande aan te melden bij Wouter Sanderse (w.sanderse@phil.ru.nl). Zou u bij uw aanmelding nog twee andere zaken kunnen aangeven?

Ten eerste:
Het boek De vele gezichten van de fenomenologie, C. Aydin (red), Kampen: Klement/Pelckmans wordt u tegen een gereduceerde prijs van 20 procent aangeboden. U betaalt dan slechts 16 euro. Aan het boek hebben bijgedragen: C. Aydin, W. Dekkers, G.J. van der Heiden, S. IJsseling, A. Peperzak, P. van Tongeren, V. Vasterling, B. Vedder, J. De Visscher en R. Welten. Zou u bij uw aanmelding willen aangeven of u van dit aanbod gebruik wilt maken?

Ten tweede:
Na het symposium is er gelegenheid om (op eigen kosten) samen te gaan dineren. Als u daarop prijs stelt, kunt u dit ook bij uw aanmelding kenbaar maken.

zondag 7 oktober 2007

Studiedag : Derrida en Ricoeur over de taal

Colloquium Fenomenologie – Fenomenologie, Poëtica en Ethiek

Studiedag : Derrida en Ricoeur over de taal
Faculteit der Filosofie
Radboud Universiteit Nijmegen

Vrijdag 9 November 2007
Zaal E 3.20

Colloquium-Languages: English/Dutch/German

Aanmelding: cbremmers@phil.ru.nl
Programma:

10.30-12.30 Moderation: Chris Bremmers

Ricoeur and Derrida on Writing and Metaphor
Gert-Jan van der Heiden (Radboud Universiteit Nijmegen)

Interventions (plenary discussion)
Erik Oger, Eddo Evink, Andris Breitling


13.30-17.30 Moderation: Gert-Jan van der Heiden

Kaders. Enkele kanttekeningen* [Frameworks. A few annotations]
Erik Oger (Universiteit van Antwerpen)

Horizonte der Dissemination
Eddo Evink (Universiteit van Groningen)

Sprachliche Gastfreundschaft. Paul Ricoeur und das Problem der Übersetzung
Andris Breitling (Universität Rostock)

* Erik Oger, Jacques Derrida, Een inleiding & (J. Derrida 'La vérité en peinture', esp. pp. 44-94).

woensdag 12 september 2007

Renée D.N. van Riessen Boekpresentatie

Uitnodiging voor de presentatie van
Renée D.N. van Riessen
Man as a Place of God, Levinas’ Hermeneutics of Kenosis
Springer Dordrecht 2007 (Amsterdam Studies in Jewish Thought 13 )
op vrijdag 12 oktober in de Aula van de Protestantse Theologische Universiteit in Kampen (Oudestraat 6)

Programma:

14.30 welkom en introductie door Prof. Reinier Munk (R.U. Leiden; hoofdredacteur van Amsterdam Studies in Jewish Thought)
14.45 aanbieding door de auteur van het eerste exemplaar aan prof. dr. J. van der Hoeven, emeritus hoogleraar wijsbegeerte aan de Vrije Universiteit
15.00 gesproken recensie van Man as a Place of God door dr. Laurens ten Kate, universitair docent godsdienstfilosofie aan de Universiteit voor Humanistiek
15.20 muzikaal intermezzo: twee Spaanse Dansen van Isaac Albéniz worden uitgevoerd door Evelyn Vaalburg (viool) en Bob Vaalburg (piano).
15.30 theologische reflectie op Levinas’ denken over kenosis door dr. Akke van der Kooi , universitair docent dogmatiek aan de Protestantse Theologische Universiteit
Na afloop is er een informeel samenzijn in de koffiekamer van de universiteit (Koornmarkt 1) waarbij u het boek kunt bekijken en desgewenst bestellen.

U bent van harte welkom. Met het oog op de voorbereiding is aanmelding echter noodzakelijk. Dit kan per email aan rdnvanriessen@pthu.nl of per post aan dr. Renée van Riessen, p/a PThU, vestiging Kampen; Postbus 5021, 8260 GA Kampen

vrijdag 22 juni 2007

Jaarvergadering 2007 AFFECIVITEIT EN FENOMENOLOGIE

Datum: vrijdag 7 september 2007

Plaats: Faculteit der Wijsbegeerte, Universiteit Leiden, Witte Singel 25, gebouw: Vrieshof 4, zaal: 008

NB Graag opgeven via rwelten#gmail.com (vervang # handmatig door @)

De derde sessie van Chris Bremmers en Arthur Cools komt te vervallen.


Programma:

9.45 Ontvangst: kantine, gebouw Vrieshof 4

10.15 Lezing dr. Rolf Kühn (Freiburg): Selbstaffektion, Gefühl und Existenz

11.15 Pauze

11.30 Forumdiscussie

12.30 Lunch

14.00 Sectiebijeenkomsten naar keuze (2 en 3 in het Nederlands, 1. Duits, Engels):

1. Dr. Rolf Kühn, Dr. Ruud Welten: Michel Henry over de kritiek op het subject (affectiviteit en fenomenologie) (Vrieshof zaal 008)

2. Prof. dr. Antoine Mooij: Ruimte, tijd en schuld in de psychose (psychiatrie en fenomenologie) (Vrieshof zaal 005)


16.30 Afsluiting met een drankje

woensdag 13 juni 2007

leesgroep G r u n d r i s s e van Marx

De Grundrisse van Marx blijkt een opmerkelijk fenomenologische tekst te zijn!
We lezen met een groepje geïnteresseerden de Grundrisse van Karl Marx. Heb je interesse? Neem even contact op.
rm.welten#planet.nl (vervang # handmatig door @, dit om automatisch emailverkeer te voorkomen...)
Ruud Welten

woensdag 30 mei 2007

Colloquium Fenomenologie – Fenomenologie, Poëtica en Ethiek

Chris Bremmers (Nijmegen), Arthur Cools (Antwerpen), Frans van Peperstraten (Tilburg)
2 juli 2007

Studiedag: existentiële fenomenologie en poetica
Proust - Lucebert
Radboud Universiteit Nijmegen – zaal E 2.68

Svp aanmelden: cbremmers@phil.ru.nl

Programma:

10.00 – 10.30 Ontvangst

10.30 – 12.00 Dr. Rosa Slegers (Fordham University New York USA)
Courageous Vulnerability: Ethics and 
Knowledge in Proust's ‘A la recherche du temps perdu’. Approached through 
the Philosophies of Bergson, James, and Marcel

12.00 – 14.00 Lunch – Werklunch Colloquium-leden

14.00 – 15.00 Prof. dr. Anja de Feijter (Nijmegen):
'er is alles'. 'er is' - gedichten in de vroege poëzie van Lucebert

15.00 – 16.00 Dr. Odile Heynders (Tilburg):
Lucebert en de werkelijkheid (n.a.v. Cyrille Offermans: ‘Vlek als levenswerk. Lucebert op papier, Historische Uitgeverij, Groningen 2006)

16.00 – 17.00 Dr. Chris Bremmers (Nijmegen):
Overgankelijkheid als existentiële en poëtische zinfiguur. Een lectuur van ‘Er is ik en er is’ in het bestek van Luceberts ‘roepingsgedichten’
Inleiding ethiek - PAGE 2

zaterdag 5 mei 2007

volgende ledendag 7 september

De volgende ledendag is gepland op 7 september. De Duitse fenomenoloog Rolf Kühn zal dan onze gast zijn.

donderdag 3 mei 2007

Colloquium Fenomenologie - fenomenologie, poëtica, ethiek

Aankondiging van de studiedag:

Singulariteit en herhaling. Over de lotgevallen van de subjectiviteit in de conditie van de moderniteit.
Woensdag 16 mei in de Annex van de stadscampus aan de Rodestraat van de Universiteit Antwerpen.
Gelieve uw aanwezigheid vooraf te melden via email naar volgend adres: Arthur.Cools@ua.ac.be

Programma:

09.30 Inleiding
Arthur Cools (Universiteit Antwerpen)

10.00. – 11.15
Herinnering en herhaling. Kierkegaards dialectiek van de zelfwording
Johan Taels (Universiteit Antwerpen)

11.15 – 12.30
Het instantane of het ogenblik in de ogenblik - overwegingen bij Heideggers opvatting van het erzijn als 'Augenblicksstätte des Seins'
Chris Bremmers (Radboud Universiteit Nijmegen)

Middagspauze

14.00 – 15.15
De echo van Philippe Lacoue-Labarthe
Frans van Peperstraten (Universiteit van Tilburg)


15.15 – 16.30
Sujet Souverain: à partir d'un séminiare inédit de Jacques Derrida
Michel Lisse (Université catholique de Louvain)

Rolf Kuhn in Nijmegen 16 mei a.s.

Real Challenges to Contemporary Theology

is a series of one-day conferences with international scholars to stimulate collaborative reflection on future teaching and research within departments of religious studies and theology. It is a project of the Heyendaal Institute, the Faculties of Religious Studies and Theology of the Radboud University Nijmegen, and Noster, the Netherlands School for Advanced Studies in Theology and Religion.
Next conference: 16 May 2007
Participation: Free
Info and registration:
Stephan van Erp
Postbus 9103
6500 HD Nijmegen
Tel.: 024 3611503
s.vanerp@hin.ru.nl

ledendag 4 mei Leiden

De ledendag wordt gehouden in het Leidse universiteitscomplex aan de Witte Singel, Vrieshof 2 (voormalig gebouw 1170) zaal 004, 12.00-17.00. We beginnen met een werklunch en zullen daarna de toegestuurde tekst met elkaar bespreken.